PROJEKTY

NGO sprawne jak mało kto

       Projekt „NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” i trwa od października 2012r. do czerwca 2015r. Celem projektu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego dla organizacji pozarządowych.
Projekt skierowany jest do organizacji działających na terenie powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, ropczycko-sędziszowskiego, sanockiego, strzyżowskiego, rzeszowskiego, przemyskiego oraz miast: Rzeszowa, Przemyśla i Krosna, a także osób zamieszkujących te powiaty chcących założyć organizację pozarządową.
W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia oraz doradztwo w czterech Centrach Informacji i Wspomagania zlokalizowanych w Rzeszowie, Przemyślu, Lesku i Jaśle. Począwszy od stycznia 2013, co miesiąc, w każdym z punktów odbywają się szkolenia związane z prowadzeniem oraz funkcjonowaniem organizacji, z pozyskiwania dla niej funduszy i inne.
Dla organizacji, które miałyby problem z dotarciem do naszych centrów, uruchomiony został mobilny punkt wsparcia „NGOBUS” wyposażony w sprzęt biurowy i materiały informacyjne, którym nasi doradcy dotrą do Państwa.
Zapraszamy do współpracy w szczególności:

  • bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
  • osoby i organizacje z terenów wiejskich
  • organizacje działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem

Każdy z uczestników projektu ma możliwość skorzystania z pomocy doradców - specjalistów z zakresu prawa, księgowości, pozyskiwania funduszy oraz każdej dowolnej tematyki dotyczącej funkcjonowania NGO. Przewidujemy również wsparcie finansowe na zdiagnozowane przez doradców potrzeby np. zaprojektowanie strony internetowej, wydruk plakatów i ulotek informacyjno-promocyjnych, rozmowy z coachem, itd.

Adresy Centrów Informacji i Wspomagania:
Rzeszów
ul. Hetmańska 4/16, piętro 5
tel.: 17 740-10-61
godz.: 9:00-17:00
e-mail: biurorzeszow@sprawnengo.pl

Przemyśl
Hotel „Gromada”, pok. 15
ul. Wyb. Mar. J. Piłsudskiego 4
tel.: 16 676-11-09
godz.: 9:00-17:00
e-mail: biuroprzemysl@sprawnengo.pl

Jasło
Galeria Handlowa „Panorama”
ul. PCK 2/7
tel.: 13 445-05-94
godz.: 9:00-17:00
e-mail: biurojaslo@sprawnengo.pl

Lesko
ul. Moniuszki 6
tel.: 13 464-54-52
godz.: 9:00-17:00
e-mail: biurolesko@sprawnengo.pl

Wszystkie nasze Centra pozbawione są barier architektonicznych.
Biuro projektu:
Rzeszów, ul Hetmańska 4/13
Zapraszamy również na stronę www.sprawnengo.pl
 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Wrzesień 2019
dziś jest: Czwartek, 19 Wrzesień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN