PROJEKTY

DIFASS - Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments

Partnerzy z 26 różnych regionów Unii Europejskiej, w tym Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, zobowiązali się do współpracy przez okres trzech lat w ramach projektu "DIFASS - Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments". W dniach 10-11 maja 2012 r. w Sarvar na Węgrzech, rodzinnym regionie lidera projektu, instytucji Business Network Pannon, odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu.

Celem projektu DIFASS jest zidentyfikowanie i przezwyciężenie barier internacjonalizacji MŚP oraz ułatwienie dostępu do finansowania tego sektora. Projekt skupi się na rozwoju i wdrażaniu instrumentów finansowych takich jak fundusze odnawialne, fundusze ponadregionalne i fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital), z wyłączeniem dotacji.

Regiony uczestniczące w projekcie DIFASS połączyły siły w celu wymiany własnych doświadczeń w zakresie innowacyjnych działań wspierania przedsiębiorczości oraz wspierania międzynarodowego transferu wybranych przykładów dobrych praktyk. Praktyki, które zostaną przetransferowane to m.in. internetowe narzędzie Zarządzania Mikrofinansami (Węgry), które zostanie zaimplementowane w regionach Estonii, Hiszpanii, Włoch i Republiki Słowackiej oraz program do wspierania internacjonalizacji MŚP z Andaluzji, który będzie realizowany jako program pilotażowy w regionach Danii, Włoch, Rumunii i Szwecji.

Ponadto wszystkie regiony uczestniczące w projekcie opracują Plan Wdrażania Polityki, opartej na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk z innych regionów Europy. Celem planu jest poprawa polityki MŚP w poszczególnych krajach w zakresie rozwiązywania problemów związanych z dostępem do finansowania, innowacjami, internacjonalizacją oraz zrównoważonym rozwojem MŚP.

Projekt DIFASS jest realizowany w ramach programu INTERREG IVC, którego ogólnym celem jest poprawa skuteczności polityki i instrumentów wsparcia MŚP. INTERREG IVC zapewnia finansowanie współpracy międzyregionalnej w całej Europie i jest on realizowany w ramach Wspólnotowej Współpracy Terytorialnej oraz finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 

Biuro projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój 218 (1 piętro)
Tel. 17 867 62 14, Fax: 17 852 06 11

Osoby do kontaktu: 

Marek Duda
Tel. 0-17 86 76 215
E-mail: mduda@rarr.rzeszow.pl

Daniel Żebura
Tel. 0-17 86 76 289
E-mail: dzebura@rarr.rzeszow.pl
 

  Więcej informacji na stronie internetowej projektu:

www.difass.eu

 
                      

 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Wrzesień 2019
dziś jest: Środa, 18 Wrzesień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Targi Ekonomii Społecznej

2019-09-13
W niedziele 15 września 2019r. na Bulwarach nad Sanem w Jarosławiu odbędą się Targi Ekonomii Społecznej współorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalizowania ich wpływu w sektorze gospodarczym i społecznym w państwach Europy Środkowej”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN