PROJEKTYProjekt SOCIAL SEEDS – Exploiting Potentials of Social Enterprises through Standarized European Evaluation and Development System

Wykorzystanie potencjału Podmiotów Ekonomii Społecznej Poprzez Standaryzację Europejskiego Systemu Ewaluacji i Rozwoju Ich Funkcjonowania

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie podmiotami ekonomii społecznej w całej Europie głównie dzięki rosnącej świadomości i roli jaką odgrywają te podmioty w lokalnych społecznościach, w skali kraju i w całej Europie. Projekt Social Seeds łączy w swoich działaniach regionalnych, krajowych i międzynarodowych interesariuszy, decydentów i polityków kształtujących instrumenty regulujące działanie i promowanie podmiotów ekonomii społecznej.

Dlaczego warto promować i wspierać ekonomię społeczną?
Pomimo ciągle wzrastającego zainteresowania sektorem ekonomii społecznej, wielu istniejących już przykładów dobrych praktyk i przełomowych rozwiązań ciągle mało mówi się o skali i znaczeniu tego sektora jak również ekosystemów sprzyjających powstawaniu i utrzymaniu podmiotów ekonomii społecznej jako spójnego systemu w Europie. Szczególnie w obecnym okresie ożywienia gospodarczego i społecznego przedsiębiorstwa społeczne są w stanie przynieść innowacyjne rozwiązania na rzecz spójności społecznej i integracji, tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i promowania aktywnego obywatelstwa, wciągając w swoje struktury ludzi wykluczonych, niepełnosprawnych itp. Przedsiębiorstwa społeczne przyczyniają się do inteligentnego rozwoju, odpowiadając w innowacyjny sposób na potrzeby społeczne, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Podmioty ekonomii społecznej odpowiadają na potrzeby marginalizowanych grup, włączając je w trwały i często jedyny system w którym mogą pracować i uczyć się osoby niepełnosprawne, osoby starsze czy z wielu względów wykluczone. To własnie ten pozytywny wpływ podmiotów ekonomii społecznej na otoczenie, środowisko i społeczności przyczynia się do realizacji strategii Europa 2020 i jej celów kluczowych.

Krajobraz przedsiębiorstw socjalnych w Europie. Co pobudza podmioty ekonomii społecznej do rozwoju?
Pomimo tego iż więszkość podmiotów działających w sektorze ekonomii społecznej napotyka wiele problemów i braków źródeł rozwoju (dostępność do instrumentów finanosowych, dostępność do rynków, wykwalifikowanej siły roboczej, brak wspierająch instrumentów polityki, brak możliwości uzyskania kwalifikacji z zakresu przedsiebiorczosci) nadal tylko 8 europejskich krajów – Bułgaria, Grecja, Francja, Włochy, Luksemburg, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania) posiadają szególne regulacje prawne, polityki wsparcia i instrumenty finansowe. Do tej pory różnorodność krajowych struktur gospodarczych, różne podejscie kulturowe i ramy prawne nie pozwalały na spójną i rzetelną, porównwalna ocenę funkcjonowania sektora społecznego w Europie.
Temu wyzwaniu stara się sprostać projekt SOCIAL SEEDS którego perspektywa i działanie pozwolą na wnikliwą analizę i spojrzenie na efektywność polityk na regionalnym, krajowym i unijnym poziomie.
Partnerzy projektu- zmotywowani powyższymi wyzwaniami- będą wspólnie wypracowywać narzędzia diagnostyki i oceny funkcjonowania Ekonomii Społecznej w Europie. Kolejnym etapem będzie przedstawienie wyników analiz oraz samych narzędzi decydentom i interesariuszom na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Prowadzić to będzie do jeszcze skuteczniejszego trybu i jakości podejmowania decyzji korzystnych dla rozwoju sektora społecznego a tym samym na pobudzenie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia wśrod marginalizowanych grup społecznych, osób niepełnosprawnych i wpływania dzięki temu na całe ekosystemy lokalne i europejskie.

Partnerzy projektu SOCIAL SEEDS współfinanosowanego i wspieranego przez Program INTERREG EUROPE:
Lider Projektu: IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of the Industry, Węgry

Partnerzy:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Polska
Abruzzo Region, Włochy
Regional Development Agency of South Bohemia RERA Inc. ,Czechy
BSC, Business Support Centre Ltd., Kranj, Słowenia
EURADA – European Association of Development Agencies, Belgia
Estonian Advice Centre, Estonia

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPE

Kontakt :
Koordynator projektu: Agata Ziemiakowicz
email: aziemiakowicz@rarr.rzeszow.pl ; tel. (0-17)8676214

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Listopad 2019
dziś jest: Czwartek, 14 Listopad 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej w Rzeszowie

2019-11-06
5 listopada 2019r. w Rzeszowie odbyło się III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej...

ZAPRASZENIE DO WSPÓŁPRACY DLA EKSPERTA DS. CROWDFUNDINGU

2019-11-05
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poszukuje eksperta w dziedzinie crowdfundingu z wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia i prowadzenia kampanii crowdfundingowych.

Konferencja: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, 27.11.2019r., Jasionka

2019-11-05
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, zaprasza do udziału w konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019r.

PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU PASSPARTOOL

2019-11-04
W dniach 22 i 23 października 2019r., przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. brali udział w Spotkaniu Inauguracyjnym projekt „PASSPARTOOL - Kluczowe narzędzia do oceny i poprawy polityki w zakresie miękkich innowacji”.

Rusza nabór do V edycji projektu „Podkarpacki E-Senior”

2019-10-31
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie ogłasza nabór do V edycji projektu „Podkarpacki E-Senior” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN