Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) – III etap

Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) – III etap

30 września 2019

30 czerwca 2010 r. podpisana została umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację projektu pn.: “Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) – II etap, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu: 92 520 476,65 PLN, wydatki kwalifikowalne – 75 654 054,16 PLN, a kwota dofinansowania – 65 746 548,31 PLN.

Faza przygotowania: 01.07.2008 – 30.06.2010

Faza realizacji: 01.07.2010 – 30.11.2015
Zadania zrealizowane w ramach Projektu:

1. kompleksowe uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu o powierzchni ok. 48 ha, w ramach strefy S1-3, do której za pomocą nowo wybudowanej tzw.: magistrali wodno – kanalizacyjnej doprowadzono wodę z Rzeszowa oraz odprowadzane są ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków;

2. utworzenie i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt 4 laboratoriów badawczo rozwojowych – trzech w ramach obiektu Laboratorium Badawczego Aeropolisj, (w tym: Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Polimerowych dla Potrzeb Lotnictwa; Laboratorium Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce; Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych i Alternatywnych Odnawialnych Źródeł Energii) oraz jednego w ramach Laboratorium Biotechnologii Aeropolis.

3. Wybudowanie kompleksu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT w tym:

  • Budynek główny Inkubatora Technologicznego (IT) o pow. ok. 5 300 m kw., w którym do wynajęcia przeznaczonych jest 39 pokoi biurowych, 12 hal produkcyjno-usługowych o pow. 100, 200 i 300 m kw., sala konferencyjna na 200 osób oraz dwie sale spotkań na 18 i 20 osób;
  • Budynek IT1  o pow. ok. 4 400 m kw., w którym do wynajęcia są trzy moduły produkcyjno-usługowe o pow. ok. 950, 1040 oraz 740 m kw., oraz pokoje biurowe od 35 do 47 m. kw. o łącznej powierzchni ok 1 570 m kw.
  • Budynek IT2 o pow. ok. 2 600 m kw., w której znajdują się 4 moduły produkcyjno – usługowe o pow. ok 500 i 800 m kw.

4. Budowa zadaszeń stanowisk postojowych na parkingu Inkubatota Technologicznego tzw CAR – PORTY.

W Inkubatorze swoją działalność mogą lokować przede wszystkim nowo zakładane przedsiębiorstwa oraz te, które prowadzą swoją działalność w AEROPOLIS. Jest to także szansa na kontynuowanie działalności dla podmiotów wychodzących z Preinkubatora Akademickiego PPNT.

Wynajem pomieszczeń w budynku Inkubatora odbywa się na preferencyjnych warunkach. Od podstawowych stawek czynszowych przysługują następujące ulgi: 50% zniżki w 1 roku działalności, 45 % w drugim roku, 40 % w trzecim roku oraz 35 % w czwartym roku.