Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > Regionalne Centrum Kompetencji PPI2Innovate

Regionalne Centrum Kompetencji PPI2Innovate

16 października 2019

Regionalne Centrum Kompetencji w Rzeszowie działające w strukturach Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. powstało jako efekt realizacji projektu PPI2Innovate – „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” („PPI2Innovate – Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej”). Głównym celem Centrum jest rozwój wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (PPI), przedstawienie dobrych praktyk oraz możliwość zastosowania Narzędzi SMART PPI dla sektora ochrony zdrowia, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz energii. Dodatkowo, Centrum działa w celu:

  • organizacji i realizacji programu szkoleniowego i doradczego w zakresie PPI dla zainteresowanych podmiotów,
  • opracowania i aktualizacji bazy wiedzy o PPI oraz praktycznych przykładach realizacji PPI w regionie i kraju,
  • łączenia podmiotów zainteresowanych wdrażaniem PPI poprzez stworzenie miejsca wymiany informacji.

Działania podejmowane przez Centrum obejmują:

  1. Moderowanie niniejszej podstrony internetowej, zawierającej wykaz publikacji tematycznych dotyczących PPI, opracowania tematyczne oraz informacje w zakresie praktycznych przykładów wdrażania PPI.
  2. Komunikację mailingową do jednostek samorządu terytorialnego i działania informacyjne w mediach społecznościowych dotyczące PPI.
  3. Realizację akcji mappingowych potencjalnych użytkowników PPI.
  4. Nawiązanie lokalnego partnerstwa dotyczącego PPI.
  5. Doradztwo i realizacje szkoleń tematycznych w zakresie realizacji PPI oferowanych w zależności od potrzeb.
  6. Upowszechnianie 3 narzędzi tematycznych (SMART PPI) opracowanych w ramach projektu.

Narzędzia SMART PPI

NARZĘDZIE PPI2INNOVATE DLA SEKTORA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH (SMART-ICT)

NARZĘDZIE PPI2INNOVATE DLA SEKTORA ENERGII (SMART-ENERGY)

NARZĘDZIE PPI2INNOVATE DLA SEKTORA OCHRONY ZDROWIA (SMART-HEALTH)

Infografiki z akcji pilotażowych

Lublin, Polska, sektor energii – innowacyjne oświetlenie mini-amfiteatru w Parku Jana Pawła II. Pomysł samorządu lokalnego Miasta Lublina polegał na wykonaniu projektu mini-amfiteatru, w którym powstało innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe. Ponieważ Park, w którym zrealizowano pilotaż jest stosunkowo duży (około 22 ha), konieczne stało się wdrożenie innowacyjnego rozwiązania oświetlenia tego terenu. Zaproponowane rozwiązanie oświetleniowe jest aktualnie w fazie testów prowadzonych przez jedną z firm biorących udział w konsultacjach rynkowych i dotychczas nie zostało wdrożone na rynku. W związku z tym, przedsięwzięcie było podobne do metody stosowanej w ramach PPI, ponieważ zamawiający wspierał firmę, która wcześniej nie pojawiła się na rynku ze swoim produktem.

 

Powiat Smogy, Węgry, sektor ochrony zdrowia – Szpital Edukacyjny Kaposi Mór. Pilotaż dotyczył pozyskania innowacyjnych, inteligentnych urządzeń medycznych do monitorowania i leczenia pacjentów cierpiących na choroby układu krążenia. Po zidentyfikowaniu potrzeby (zapotrzebowanie na aktualne wyniki badań lekarskich), wskazano możliwe rozwiązania tego problemu. Dostrzeżono złożoność procesu leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Ten proces obejmować powinien pełną diagnostykę i wdrożenie terapii, a ponadto związany powinien być z tworzeniem zbioru danych potrzebnych do celów badawczych. W innowacyjnym procesie zamówień przygotowano dokumentację przetargową na zakup specjalistycznych urządzeń medycznych, powszechnie stosowanych w dzisiejszej opiece medycznej oraz na zakup urządzeń osobistych dla pacjentów – telefony klasy smart (smartfony) do gromadzenia danych. Zebrane wyniki są oceniane natychmiast w systemie z wykorzystaniem nowego, dedykowanego oprogramowania analitycznego.

 

Region Piemont, Włochy, sektor energii – inteligentne rozwiązania energetyczne dla budynków i szklarni ze zrównoważoną instalacją ko-generacyjną w Eksperymentalnym Ogrodzie Botanicznym REA. Ogród botaniczny znajdujący się w okolicach Turynu słynął z rzadkich kolekcji roślin, po jego zakupieniu przez Region Piemont i włączeniu do Muzeum Nauk Przyrodniczych w Turynie, ogród został odnowiony i obecnie uprawianych jest tam ponad 2000 gatunków roślin z całego świata. To wymaga utrzymania nasadzeń w ogrzewanych szklarniach. Podstawowymi celami projektu pilotażowego było znaczące obniżenie kosztów użytkowania szklarni w celu realizacji nałożonych przez administrację publiczną ograniczeń finansowych oraz stworzenie samowystarczalnego systemu energetycznego opartego na zasobach naturalnych. Zastosowany w pilotażu system energetyczny witryn ogrodowych oparty został na zasobach naturalnych by ograniczyć do minimum koszty ogrzewania ogrodu.

 

Ministerstwo Administracji Publicznej w Słowenii, sektor ICT – opracowanie narzędzia do analizy semantycznej. Analiza semantyczna używana jest jako urządzenie do ustanawiania i utrzymywania Kontrolowanego Centralnego Słownika Metadanych (Centralni nadzorovan besednjak – ontologia CNB). W pilotażu opracowano narzędzie do analizy danych wejściowych (w formie np. tekstów prawnych, otwartych metadanych, formatów raportowania, zamówień publicznych, etc.), poprze które operatorzy systemów do zarządzania słownikami i słownictwem, a także ustawodawcy, będą mogli znaleźć odpowiednie informacje, uproszczenia czy konkretne rozwiązania dotyczące wybranych procedur prawnych.

Przewodnik po SMART PPI

Kontakt:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Dział Projektów i Programów Krajowych i Międzynarodowych
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
tel.: +48 17 86 76 215, +48 17 86 76 244.