30 czerwca 2010 r. podpisana została umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap", w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu: 92 520 476,65 PLN, wydatki kwalifikowalne - 75 654 054,16 PLN, a kwota dofinansowania - 65 746 548,31 PLN.

Faza przygotowania: 01.07.2008 - 30.06.2010

Faza realizacji: 01.07.2010 - 30.11.2015
 

Zadania zrealizowane w ramach Projektu:

1. kompleksowe uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu o powierzchni ok. 48 ha, w ramach strefy S1-3, do której za pomocą nowo wybudowanej tzw.: magistrali wodno - kanalizacyjnej doprowadzono wodę z Rzeszowa oraz odprowadzane są ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków;

2. utworzenie i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt 4 laboratoriów badawczo rozwojowych - trzech w ramach obiektu Laboratorium Badawczego Aeropolisj, (w tym: Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Polimerowych dla Potrzeb Lotnictwa; Laboratorium Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce; Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych i Alternatywnych Odnawialnych Źródeł Energii) oraz jednego w ramach Laboratorium Biotechnologii Aeropolis.

3. Wybudowanie kompleksu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT w tym:

  • Budynek główny Inkubatora Technologicznego (IT) o pow. ok. 5 300 m kw., w którym do wynajęcia przeznaczonych jest 39 pokoi biurowych, 12 hal produkcyjno-usługowych o pow. 100, 200 i 300 m kw., sala konferencyjna na 200 osób oraz dwie sale spotkań na 18 i 20 osób;

  • Budynek IT1  o pow. ok. 4 400 m kw., w którym do wynajęcia są trzy moduły produkcyjno-usługowe o pow. ok. 950, 1040 oraz 740 m kw., oraz pokoje biurowe od 35 do 47 m. kw. o łącznej powierzchni ok 1 570 m kw.

  • Budynek IT2 o pow. ok. 2 600 m kw., w której znajdują się 4 moduły produkcyjno - usługowe o pow. ok 500 i 800 m kw.

4. Budowa zadaszeń stanowisk postojowych na parkingu Inkubatota Technologicznego tzw CAR - PORTY.

 W Inkubatorze swoją działalność mogą lokować przede wszystkim nowo zakładane przedsiębiorstwa oraz te, które prowadzą swoją działalność w AEROPOLIS. Jest to także szansa na kontynuowanie działalności dla podmiotów wychodzących z Preinkubatora Akademickiego PPNT.

Wynajem pomieszczeń w budynku Inkubatora odbywa się na preferencyjnych warunkach. Od podstawowych stawek czynszowych przysługują następujące ulgi: 50% zniżki w 1 roku działalności, 45 % w drugim roku, 40 % w trzecim roku oraz 35 % w czwartym roku.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Wrzesień 2019
dziś jest: Wtorek, 17 Wrzesień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Targi Ekonomii Społecznej

2019-09-13
W niedziele 15 września 2019r. na Bulwarach nad Sanem w Jarosławiu odbędą się Targi Ekonomii Społecznej współorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalizowania ich wpływu w sektorze gospodarczym i społecznym w państwach Europy Środkowej”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN