PROJEKTY

Obszar

Bazą materialną Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego stanowił będzie wydzielony zespół majątku położonego na terenie:

 • Gminy Miasta Rzeszów,
 • Gminy Trzebownisko,
 • Gminy Głogów Małopolski,

TERENY INWESTYCYJNE

Park jako wyodrębniony obszar, w przyszłości w pełni uzbrojony, ma ułatwić podejmowanie działalności zarówno dużym inwestorom, jak i małym i średnim przedsiębiorcom, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych i wprowadzających produkty/usługi zaawansowane technologicznie. To pomysł na ściągnięcie nowoczesnych technologii i równoczesne wykorzystywanie potencjału miejscowych uczelni wyższych i ośrodków naukowo - badawczych.

Łączna powierzchnia terenu przeznaczona dla potrzeb Parku wynosi obecnie 118 ha.

Park podzielony jest na kilka stref:

 • Strefa S1 - zlokalizowana jest w miejscowosci Jasionka i Tajęcina, w sąsiedztwie Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka, zajmuje obszar ok. 70 ha;
 • Strefa S2 - zlokalizowana jest na terenie Gminy Głogów Małopolski, w miejscowości Rogoźnica, zajmuje obszar ok. 47 ha;
 • Strefa S3 - to obszar Politechniki Rzeszowskiej o powierzchni 997 m2 na którym znajduje się budynek Preinkubatora Akademickiego PPNT.

Strefa S1

Strefa S1 (Przylotniskowa) - wokół lotniska Rzeszów-Jasionka, oddalonego ok. 10 km od centrum Rzeszowa. Zakłada się tutaj wykorzystanie znaczącego atutu jakim jest lotnisko o międzynarodowym standardzie. Poprzez realizację projektu w promieniu 5-15 km od lotniska utworzona zostanie strefa inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w szeroko pojętej branży lotniczej. Planowany jest rozwój na tym terenie przemysłu elektromaszynowego, elektronicznego i informatycznego. Naukową bazą dla tych branż będzie największa uczelnia techniczna południowo-wschodniej Polski - Politechnika Rzeszowska. W strefie tej przewidywany jest także dynamiczny rozwój zaawansowanych technik szkolenia lotniczego bazujący na Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej oraz Aeroklubie Rzeszowskim.

Udostępnienie inwestorom w pełni uzbrojonych terenów strefy S1 planowane jest na koniec 2007 roku.

Strefa S2

Strefa S2 - Strefa Podwyższonej Aktywności Gospodarczej (PAG) z uwzględnieniem zaplecza badawczo-naukowego na obszarze powiatu rzeszowskiego. W tej strefie zakłada się wykorzystanie potencjału Uniwersytetu Rzeszowskiego. Strefa będzie miała różnorodny profil, z głównym naciskiem położonym na technologie przetwórstwa spożywczego oraz biotechnologię. Część strefy zlokalizowana w Rogoźnicy (gmina Głogów Małopolski) ze względu na bliskość lotniska zakłada również budowę elementów Centrum Logistycznego.

ZALETY LOKALIZACYJNE PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO – TECHNOLOGICZNEGO

Położenie w pobliżu Rzeszowa, który jest istotnym węzłem transportowym, zlokalizowanym w III Paneuropejskim Korytarzu Transportowym Wschód – Zachód, na który składa się linia kolejowa E30 oraz droga krajowa nr 4 oraz planowana autostrada A4. Bliskie sąsiedztwo granicy z Ukrainą oraz Słowacją stawia Rzeszów w pozycji węzła obsługującego zarówno regiony przygraniczne, jak również sąsiednie kraje.

Rzeszowskie lotnisko jest najdalej wysuniętym na wschód unijnym lotniskiem komunikacyjnym i jedynym cywilnym w regionie Polski południowo – wschodniej.

Systemy Transportowe:

 • Transport drogowy

Podstawową sieć drogową województwa tworzą drogi krajowe i wojewódzkie, uzupełnione drogami powiatowymi i gminnymi. Geometria sieci drogowej zapewnia powiązania miast i gmin w układzie wewnętrznym i zabezpiecza połączenia z krajowym układem drogowym.

Planowana rozbudowa sieci drogowej.

Najważniejszym elementem przebudowy sieci drogowej w rejonie Rzeszowa jest planowana autostrada A4 Jędrzychowice - Korczowa. Autostrada przebiegać będzie po północnej stronie miasta Rzeszowa, dostęp do niej będzie odbywał się w następujących węzłach:

 • Węzeł z planowana drogą ekspresową S19 w rejonie miejscowości Mrowla,
 • Węzeł z planowanym obejściem Jasionki i Trzebowniska, w rejonie miejscowości Terliczki,
 • Węzeł z istniejąca drogą nr 9 w rejonie miejscowości Rudna Mała

Pozostałe drogi, zapisano zarówno w planie zagospodarowania województwa podkarpackiego jak również w Studiach Zagospodarowania Przestrzennego poszczególnych gmin.

Teren S1 już obecnie jest dobrze dostępny przy wykorzystaniu transportu drogowego, planowane inwestycje tylko poprawią jego dostępność komunikacyjną.

 • Transport powietrzny

Na terenie gminy Trzebownisko, w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego PPNT, zlokalizowane jest lotnisko międzynarodowe. Jest oddalone zaledwie 10 km od centrum Rzeszowa, sąsiadując z planowaną autostradą A – 4 oraz drogami krajowymi Nr 9 (Rzeszów – Radom) i Nr 19 (Rzeszów – Lublin) a także, przyszłą drogą ekspresową VIA BALTICA.

Lotnisko posiada bardzo korzystne usytuowanie pod względem:

 • geograficznym (największa ilość dni lotnych),
 • ukształtowania terenu (płaskie podejścia i brak przeszkód lotniczych),
 • geopolitycznym (rzeszowskie lotnisko jest najdalej wysuniętym na wschód unijnym lotniskiem komunikacyjnym i jedynym cywilnym w regionie Polski południowo – wschodniej).
Przy lotnisku zlokalizowane będzie Centrum Logistyczne jako jedno z ośmiu centrów logistycznych w Polsce oraz Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny. Układ oraz długość linii kolejowych województwa podkarpackiego jest prawidłowy i wystarczający dla obsługi całego obszaru.
 

ULGI DLA INWESTORÓW, KORZYŚCI DLA PODMIOTÓW LOKUJĄCYCH SIĘ W PODKARPACKIM PARKU NAUKOWO – TECHNOLOGICZNYM

 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres od 1 roku do 5 lat w zależności od liczby nowo utworzonych miejsc pracy przez przedsiębiorcę (zgodnie z uchwałami Gmin).
 • Poprawa konkurencyjności działających w obszarze PPNT przedsiębiorców m.in. dzięki obniżeniu kosztów stałych działalności (koszty transportu, koszty użytkowania infrastruktury, koszty eksploatacji majątku).
 • Wykorzystanie potencjału przedsiębiorcy dające możliwość usług kooperacyjnych i komplementarnych na terenie i w otoczeniu Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego
 • Poprawa wizerunku marketingowego przedsiębiorców działających w PPNT
 • Możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć i konsolidacja MSP
 • Możliwość korzystania z usług promocyjnych (doradztwo biznesowe, obsługa prawna, transfer technologii).
  • Centrum Obsługi Inwestora (COI) działające w strukturach Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (instytucji zarządzającej PPNT) dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu regulacji prawnych, wskaźników branżowych, aktualnych ofert inwestycyjnych, danych o stanie i ofercie przedsiębiorców. Dzięki ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi i rządowymi, dobrej znajomości lokalnych realiów oraz doświadczeniu w negocjacjach pracownicy COI udzielają szybkiej i fachowej pomocy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
  • Centrum Transferu Technologii (CTT) działające również w strukturach RARR S.A. pełni rolę pośrednika pomiędzy sferą nauki i gospodarki, tworząc warunki dla wymiany informacji oraz dynamizacji kontaktów. CTT powstawanie klastrów przedsiębiorstw, szczególnie w branżach lotniczej, elektromaszynowej, drzewnej, chemicznej oraz przetwórstwa spożywczego. CTT współpracuje z siecią ekspertów i instytucji specjalizujących się w określonych dziedzinach.
  • Ośrodek Przekazu Innowacji – Polska Południowa przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dysponuje zagranicznymi ofertami nowych technologii i współpracy technicznej; aktywnie poszukuje partnerów z zagranicy zainteresowanych kupnem polskich technologii; ma dostęp do internetowej bazy sieci IRC, a przez nią do tysięcy potencjalnych wytwórców i użytkowników technologii; informuje o targach, konferencjach, spotkaniach w Europie; przeprowadza audity technologiczne; wspomaga wdrożenie nowych technologii.
  • Biuro Analiz Ekonomiczno – Prawnych wspiera rozwój przedsiębiorczości poprzez realizacje usług doradczych z zakresu prawa, finansów i zarządzania. Kompleksowe usługi obejmują m.in.: doradztwo prawne – analiza stanów prawnych nieruchomości i przedsiębiorstw; doradztwo ekonomiczne – sporządzanie biznes planów, studiów wykonalności inwestycji, wniosków kredytowych, analiz finansowych dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządowych oraz inne. W ramach biura funkcjonuje Punkt Konsultacyjno – Doradczy, w którym oferuje się przedsiębiorcom i osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą bezpłatne usługi doradcze.
 • Możliwość wsparcia przedsiębiorców rozpoczynających działalność
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy firmami
 • Stworzenie warunków dla lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych, pozwalających na stworzenie nowych miejsc pracy.

Strefa S3

Strefa S3 - Strefa Preinkubatora Akademickiego funkcjonowała będzie na terenach Politechniki Rzeszowskiej. Preinkubator oferować ma kompleksowe wsparcie dla studentów, absolwentów oraz kadry naukowej wyższych uczelni z regionu Podkarpacia przygotowujące ich do funkcjonowania w warunkach wolnorynkowych.

1 marca 2007 rozpoczął działalność Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego.

Główne cele powołania Preinkubatora Akademickiego PPNT:

 • stworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności biznesowej poprzez powstanie Preinkubatora, w którym, przedsiębiorcy zostaną otoczeni opieką ekspertów od zarządzania, marketingu, finansów itp.,
 • zintensyfikowanie współpracy między nauką i przemysłem,
 • wsparcie badań stosowanych w istniejących uczelniach i instytutach,
 • budowa elastycznych powiązań nauki z praktyką gospodarczą, inicjowanie kontaktów i transferu technologii,
 • przełamywanie barier współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorcami,
 • koncentracja instrumentów wsparcia przedsiębiorczości technologicznej oraz rozwoju małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez programy pomocy finansowej, technicznej i doradczej,
 • koncentracja wyspecjalizowanych w działaniach innowacyjnych zasobów ludzkich i finansowych.

Obecnie Preinkubator Akademicki PPNT oferuje 14 pomieszczeń zaopatrzonych w niezbędne instalacje i umeblowane, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej:

 • 3 hale produkcyjne (64,78 i 160 m²),
 • 8 pomieszczeń usługowo – produkcyjnych (45 m² każde),
 • 3 pokoje biurowe (17, 19 i 26 m²),
 • sala konferencyjna na 50 miejsc z możliwością prowadzenia spotkań w układzie konferencyjnym lub kinowym.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Wrzesień 2019
dziś jest: Środa, 18 Wrzesień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Targi Ekonomii Społecznej

2019-09-13
W niedziele 15 września 2019r. na Bulwarach nad Sanem w Jarosławiu odbędą się Targi Ekonomii Społecznej współorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalizowania ich wpływu w sektorze gospodarczym i społecznym w państwach Europy Środkowej”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN