MASTERS

28 lutego 2020

MASTERS – Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs

 

O czym jest MASTERS?

MASTERS chce promować praktyki zawodowe w małych i mikroprzedsiębiorstwach, rozwijając je i zatwierdzając zestaw praktycznych i metodologicznych narzędzi wspierających rozwój zawodowy firmy opiekunowie działający w MŚP, trenerzy VET i doradcy zawodowi, aby umożliwić im skuteczne wdrożenie oraz wysokiej jakości programy praktyk.
MASTERS to złożony i ambitny projekt z sześcioma konkretnymi osiągnięciami intelektualnymi wygenerowanymi przez sześciu partnerów z czterech krajów.

Główne wyniki projektu obejmują:

 • Dogłębna analiza programów WBL na poziomie europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem programów przyuczania do zawodu i ich procedur zarządczych.
 • Dwa programy nauczania i odpowiednie przewodniki samokierowania dla „tutorów wewnątrz firmy” i „doradców zawodowych / zawodowych” określających i definiujących własne cele i obszary rozwoju zawodowego (CVET)
 • „Zestawy narzędzi” do lepszego „uznawania i przejrzystości uczenia się pozaformalnego i nieformalnego zdobytego w ramach programów WBL”, które umożliwią na dużą skalę europejską lepszą ocenę zdobytego doświadczenia w miejscu pracy, a tym samym zwiększą atrakcyjność praktyk studenci i osoby poszukujące pracy

Do kogo skierowany jest projekt MASTERS?

Bezpośrednimi i pośrednimi odbiorcami wyników projektu będą:

 • Mentorzy praktyk zawodowych w firmie,
 • Doradcy zawodowi / praktycy,
 • MŚP,
 • Organizacje europejskie,
 • Centrum walidacji kompetencji,
 • Młodzieżowe organizacje zatrudnienia;
 • Praktykanci w firmach europejskich,
 • Podmioty oferujące kształcenie i szkolenie zawodowe,
 • Instytucje związane z przyuczaniem do zawodu,
 • Specjaliści ds. Zasobów ludzkich,
 • Nauczyciele, studenci, dziekani, rektorzy kursów Business Management,
 • Uczniowie biorący udział w programach przygotowania zawodowego

MASTERS to sześciu partnerów z czterech krajów:

 1. Rumuńska Krajowa Rada Małych i Średnich Przedsiębiorstw Prywatnych – Oddział Arad, Rumunia (CNIPMMR ARAD) – Koordynator projektu
 2. ERIFO ZAWODOWE SZKOLENIA EDUKACYJNE – Rzym, Włochy (ERIFO)
 3. FYG Consultores – Walencja, Hiszpania (FyG)
 4. Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Rzeszów, Polska (CWEP)
 5. Istituto Istruzione Superiore Via Sarandì – Rzym, Włochy (I.I.S.)
 6. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Polsce – Rzeszów, Polska (RRDA)

Czas realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.09.2021

Strona internetowa projektu: https://masters.erasmus.site

Program: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (Działanie: KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training).

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe MASTERS

Pierwsze spotkanie partnerskie, którego gospodarzem było Centrum Wspierania Edukacji
i Przedsiębiorczości (CWEP – Polska) odbyło się w dniach 21 – 22 listopada 2019 r. w Rzeszowie.  Celem spotkania było wprowadzenie do celów projektu i poznanie się partnerów projektu.   Omówiono planowane wskaźniki projektu, grupy docelowe, a także zasady zarządzania projektem.  MASTERS będzie korzystał z systemu zarządzania projektami i komunikacji, mianowicie AdminProject, który będzie wspierał monitorowanie i koordynację projektu. Partnerzy zaplanowali pierwsze działanie tj. dogłębne międzynarodowe badania i analizy dotyczące ról zawodowych i wyzwań związanych z programami praktyk w Europie, dotyczących: polityk, systemów, standardów kompetencji i dobrych praktyk. Spotkanie było także okazją do zapoznania się ze strategią rozpowszechniania MASTERS, założeniami strony internetowej projektu oraz strategią jakości i oceny.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.