Zasady konkursu

Konkurs na najlepsze innowacyjne przedsiębiorstwo Podkarpacia

Wszystkim zainteresowanym udziałem w kolejnych edycjach przypomnijmy zasady konkursu.

Udział w konkursie jest bezpłatny, dzięki dofinansowaniu z projektu EEN Enterprise Europe Network  realizowanego przez CTT RARR SA.   

Konkurs rozgrywany jest w 3 kategoriach:

  • Mikro przedsiębiorstwo
  • Małe przedsiębiorstwo
  • Średnie przedsiębiorstwo

Mogą w nim uczestniczyć przedsiębiorstwa, które zaliczają się do grupy Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz posiadają siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

Konkurs przebiega dwuetapowo.

1. Etap I
Uczestnicy konkursu, którzy przesłali w terminie wypełnione DEKLARACJE UCZESTNICTWA, otrzymują z Biura Konkursu przygotowane Arkusze Prezentacji firmy, które należy wypełnić i odesłać we wskazanym terminie.
Komisja Konkursowa dokonuje analizy nadesłanych materiałów oraz dokonuje nominacji do Etapu II.

2. Etap II
U uczestników nominowanych do drugiego etapu konkursu, przeprowadzana jest wizytacja w formie auditu technologicznego, której celem jest sprawdzenie informacji podanych w wypełnionych wcześniej materiałach konkursowych oraz uzyskanie dodatkowych danych niezbędnych do oceny stopnia innowacyjności promowanej w ramach konkursu technologii czy rozwiązania. Wizytacja jest przeprowadzana przez audytorów - ekspertów wyznaczonych przez Komisję Konkursową.
Następnie, na podstawie zebranych informacji audytorzy dokonują oceny przedsiębiorstw na tzw. Arkuszu Oceny. Analiza ocen pozwala na przygotowanie wstępnego rankingu firm uczestniczących.

Procedura kończy się posiedzeniem Komisji Konkursowej, w trakcie której Audytorzy prezentują wstępne wyniki oceny oraz opisują każdą z nominowanych firm. Po dyskusji członkowie Komisji w głosowaniu jawnym wyłaniają laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach.
Komisja Konkursowa ma prawo do nadania wyróżnień firmom, które nie zostały laureatem lecz zasługują na szczególne uznanie.

Wyniki finału konkursu tradycyjnie ogłaszane są na specjalnej Gali z udziałem mediów, organizacji gospodarczych, przedstawicieli centralnych władz państwowych, parlamentarzystów, uczestników konkursu i innych zaproszonych gości.

W pierwszym etapie firmy, zgłaszają swój akces poprzez wypełnienie i odesłanie do Biura Konkursu DEKLARACJI UCZESTNICTWA. Wszystki firmy które w terminie prześlą deklarację, poddawane są ocenie pod względem  i przygotowują Arkusz Prezentacji Uczestnika, opisujący firmę i jej nowatorskie rozwiązania. U uczestników nominowanych do drugiego etapu konkursu, przeprowadza się wizytacje w formie auditu technologicznego, których celem jest sprawdzenie danych podanych w wypełnionych wcześniej materiałach oraz uzyskanie dodatkowych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji. Wizytacja przeprowadzana jest przez auditorów - ekspertów wyznaczonych przez Komisję Konkursową.

W oparciu o raporty wizytatorów Komisja Konkursowa dokonuje wyboru trzech wyróżniających się firm. Laureaci konkursu uzyskują prawo do wykorzystania, w celu reklamy i promocji, logo i znaku konkursu. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Wyniki finału konkursu tradycyjnie ogłaszane są na specjalnej gali z udziałem mediów, organizacji gospodarczych, przedstawicieli centralnych władz państwowych, parlamentarzystów, uczestników konkursu i innych zaproszonych gości.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Maj 2019
dziś jest: Niedziela, 19 Maj 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Ostateczna lista rankingowa w ramach naboru do dnia 21.03.2019r. (z uwzględnieniem odwołań) projekt „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” runda12

2019-05-14
Ostateczna lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 21.03.2019r. (z uwzględnieniem odwołań) w ramach realizacji projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 12

Konferencja: "Prawo do przedsiębiorczości - małe firmy, wielkie zmiany", Rzeszów, 20.05.2019r.

2019-05-10
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję „Prawo do Przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”.

Enterprise Europe Network: Spotkania kooperacyjne dla przedstawicieli branży e-health: eHealth Match 2019, 21-23 maja 2019 r., Göteborg, Szwecja.

2019-05-06
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza firmy z branży e-health do udziału w konferencji oraz towarzyszącej jej giełdzie kooperacyjnej e-Health Match 2019, która odbędzie się w dniach 21-23 maja 2019 r. w Göteborgu.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN