Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > Boosting Low Carbon Innovative Building Rehabilitation In European Regions

Boosting Low Carbon Innovative Building Rehabilitation In European Regions

29 września 2019

Projekt „BOOSTING LOW CARBON INNOVATIVE BUILDING REHABILITATION IN EUROPEAN REGIONS” (Akronim: BUILD2LC) jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2020 r. w ramach 3 priorytetu Programu INTERREG EUROPE „Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej” i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPE.

Głównym celem projektu BUILD2LC jest: stymulowanie modernizacji budynków w celu zmniejszenia zużycia energii oraz wsparcie polityki zmierzającej do utworzenia wyspecjalizowanych firm w tym sektorze.

Główne zadania w ramach projektu
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. biorąc udział w tym projekcie będzie skupiać się na współpracy i współdziałaniu z różnymi partnerami na poziomie regionalnym w zakresie promocji w kwestii oszczędzania energii, wsparcia informacyjnego i doradczego, wspierania innowacyjnych pomysłów i działań pilotażowych, a także na rzecz wspierania instytucji zarządzających programami termomodernizacyjnymi, w tym w celu poprawy procesu oceny projektów, ich jakości i innowacyjności a także wprowadzeniu nowych procedur czy okresowych kontroli.

Szczegółowe zadania:

 • działania mające na celu promocję i rozwój firm działających w branży energetycznej,
 • pomoc w nawiązywaniu współpracy między firmami,
 • promowanie innowacyjnych pomysłów i projektów pilotażowych,
 • promocja i zachęcanie do inwestycji oszczędzających energię,
 • wspieranie rozwoju konkurencyjności,
 • poprawa wiedzy i umiejętności,
 • zachęcanie do wykorzystania innowacyjnych rozwiązań,
 • eliminowanie barier o charakterze normatywnym i administracyjnym utrudniających termomodernizację budynków.

Partnerzy Projektu
Konsorcjum Projektu składa się z lidera projektu:

 • HISZPANIA: Andaluzyjska Agencja Energetyczna (AEA)
  oraz partnerów projektu:
 • HISZPANIA: Andaluzyjski Instytut Technologii (IAT) – Partner Doradczy,
 • POLSKA: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR),
 • LITWA: Agencja Inwestycji Publicznych i Rozwoju (VIPA),
 • WIELKA BRYTANIA: Agencja Energetyczna Severyn Wye (SWEA),
 • CHORWACJA: Regionalna Agencja Energetyczna Północno-Zachodniej Chorwacji (REGEA),
 • SZWECJA: Region Jämtland (RJH),
 • SŁOWENIA: Agencja Energetyczna Regionu Gorenjska (LEAG).

Zapraszamy do przeczytania Newsletter-a:
Newsletter nr 1.

Newsletter nr 2.

Newsletter nr 3

Lider projektu:
Andalusian Energy Agency
Calle Isaac Newton nº6
41092 Sevilla
Spain
Website: www.agenciaandaluzadelaenergia

Biuro projektu w Polsce:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój 202 (1 piętro)
Tel. 17 8676215, e-mail: mduda@rarr.rzeszow.pljwojciechowska@rarr.rzeszow.pltbober@rarr.rzeszow.pl.

Strona projektowa:
http://www.interregeurope.eu/build2lc/