PROJEKTY

Projekty


RARR realizuje liczne projekty krajowe i europejskie, których celem jest rozwój regionu, firm, instytucji wspierających oraz samorządów.

Wieloletnie doświadczenie w definiowaniu, przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów spowodowało, iż RARR jako Regionalna Instytucja Finansująca wyznaczona została do obsługi części działań w ramach programu PHARE 2000 oraz Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i  3.4 Mikroprzędsiębiorstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Obecnie RARR S.A. jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) przy wdrażaniu na Podkarpaciu programów dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Gospodarki (2007-2013). W ramach podpisanej umowy ramowej realizujemy zadania zlecane przez PARP, dotyczące obsługi części działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Realizujemy duży  i nowatorski projekt w ramach Inicjatywy wspólnotowej EQUAL pod nazwą „Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej „Animator”. W działaniu tym oprócz RARR uczestniczy 17 innych podkarpackich organizacji pozarządowych, firm, urzędów pracy, szkół średnich i wyższych, ośrodków pomocy społecznej, a jego celem  jest walka z bezrobociem. Mówiąc bardziej szczegółowo chodzi o stworzenie  wszechstronnie przygotowanych animatorów, którzy będą się opiekować grupą 15-20 bezrobotnych. To animator będzie docierał do bezrobotnych i w ramach indywidualnych rozmów poznawał ich słabe i mocne strony, wskazywał mechanizmy rządzące rynkiem pracy i możliwości podnoszenia kwalifikacji, uczył wiary w siebie i pobudzał do aktywności w szukaniu pracy.

Jako instytucja pomocnicza zaangażowani jesteśmy w projekt INTERREG III C, realizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Głównym celem tego projektu jest poprawa efektywności polityk i instrumentów rozwoju regionalnego, przepływ i wymiana informacji, wiedzy i dobrych praktyk 7 regionów partnerskich tj. województwa Podkarpackiego, województwa Kujawsko-Pomorskiego, regionów Midi-Pyrenees (Francja), Toskania (Włochy), Nawarra (Hiszpania), Pohjois Suomi(Finlandia), Border, Midland and Western (Irlandia).

Od października 2000 roku RARR jest członkiem sieci IRC i na mocy umowy z Unią Europejską prowadzi Ośrodek Przekazu Inowacji Polska Południowa, wspierający ponadgraniczny transfer technologii pomiędzy państwami będącymi członkami sieci.

Dostrzegając potrzebę upowszechniania  transferu technologii i innowacyjnych postaw wśród małych i średnich  przedsiębiorców, podjęliśmy się organizacji konkursu Innowator Podkarpacia.

Niedawno,  wraz z sześcioma partnerami powołaliśmy do życia  Podkarpacki Fundusz Ekonomii Społecznej, i ogłosiliśmy konkurs na wsparcie nowo tworzonych spółdzielni socjalnych. Spółdzielnie socjalne to nowy twór w polskiej rzeczywistości gospodarczej, który ma pomóc osobom długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym, zwolnionym z zakładów karnych, chorym psychicznie na wyrwanie się z niemocy i znalezienie miejsca pracy.

Zgodnie z decyzją Samorządu Województwa Podkarpackiego jesteśmy jednostką zarządzającą Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym, którego celem jest stymulowanie rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o idee inowacyjności i transferu technologii. Przyjęte do realizacji w pierwszym etapie działania obejmują uzbrojenie w infrastrukturę techniczną kilkudziesięciu hektarów gruntów w okolicach lotniska w Jasionce i budowę inkubatora przedsiębiorczości przy Politechnice Rzeszowskiej.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Grudzień 2019
dziś jest: Niedziela, 8 Grudzień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego

2019-12-04
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z twórcami projektu „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre” zaprasza do wzięcia udziału w prezentacji projektu „SACHE” pn. „Znaczenie wsparcia rozwoju sektora kreatywnego i sektora kultury w Europie Centralnej na przykładzie projektu SACHE, w ramach Programu Interreg Central Europe” w dniu 6 grudnia 2019 r. w Rzeszowie w Kwadracie Podkarpackiej Przestrzeni Kreatywnej, a tym samym przedstawienia założeń i celów projektu, udziału w sesji spotkania w formule Word cafe. Niniejsza prezentacja oraz spotkanie w formule Word cafe z projektu „SACHE” zostaną zorganizowane jako część wydarzenia pn. „Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego” w ramach przedsięwzięcia „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre”.

Spotkanie Certyfikujące "Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce"

2019-12-02
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Łódź Film Commission, Mazovia Warsaw Film Commission, Podkarpackie Film Commission i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają w dniu 11 grudnia 2019 r. w Warszawie na spotkanie „Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce”.

Wyniki konkursu "Innowator Podkarpacia 2019" - XX edycja

2019-11-28
W dniu 27.11.2019 roku w budynku głównym Inkubatora Technologicznego IT Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis w Jasionce podczas konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, wręczono nagrody tegorocznym laureatom oraz firmom wyróżnionym w konkursie Innowator Podkarpacia 2019.

Konferencja: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, 27.11.2019r., Jasionka

2019-11-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, zaprasza do udziału w konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN