,,Pożyczka Standardowa – Innowacyjna 1”

Środki pożyczki przeznaczone na finansowanie inwestycji realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa podkarpackiego w wysokości nawet do 600 000,00 zł z okresem spłaty do 84 miesięcy.

Pożyczkę można wykorzystać na cele rozwojowo - inwestycyjne, w tym:

 • w ramach komponentu standardowego maksymalnie do 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych, z okresem kredytowania do 60 miesięcy (np. zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych, modernizacja i adaptacja zakładów produkcyjnych)
 • w ramach komponentu innowacyjnego powyżej 300 000,00 zł do 600 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych z okresem kredytowania do 84 miesięcy.

Oprocentowanie pożyczki:

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.
  Obecnie wynosi 1,87%.
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej obliczanej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej.
  Obecnie oprocentowanie rozpoczyna się od 2,87%.

Instrument Finansowy  "Pożyczka Standardowa - Innowacyjna 1" jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Celem Projektu jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa podkarpackiego dostępu do kapitału zewnętrznego w formie pożyczek preferencyjnych na rozwój działalności gospodarczej.

Wartość realizowanego projektu: 227 860 631,36 zł, w tym:

 • wkład UE: 193,68 mln zł
 • wkład krajowy z Budżetu Państwa: 22,79 mln zł.

W ramach realizowanego projektu Pośrednik Finansowy otrzymał środki w wysokości 7 000 000,00 zł na wsparcie co najmniej 31 przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Zachęcamy do zapozanania się z informacją o Projekcie na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego www.bgk.pl

Szczegółowe informacje na temat pożyczki można uzyskać:

 • osobiście w siedzibie RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie, pokój 308 (II piętro),
 • telefonicznie pod nr telefonu: (0-17) 86 76 256, (0-17) 86 76 231,
 • e-mail: gpuc@rarr.rzeszowe.pl, amajkut@rarr.rzeszow.pl
 • w Punktach Obsługi zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego:

 L.p.

 Nazwa Punktu Obsługi Klienta

Adres

Godziny otwarcia

1.Punkt Obsługi Klienta w Rzeszowie                                                                                                                                                   

RARR S.A.                                      ul. Szopena 51                                35-959 Rzeszów                            pok. 308

Poniedziałek - Piatek   

07:00 - 15:30                                                                                              

2.Punkt Obsługi Klienta w JasionceJasionka 954                                  36-002 Jasionka                              pok. 123                                                  

Poniedziałek - Środa    

09:00 - 13:00

3.Punkt Obsługi Klienta w Mielcuul. Chopina 18                                 39-300 Mielec

Poniedziałek - Piatek 

08:00 - 16:00

4.Punkt Obsługi Klienta w Dębicy ul. Krakowska 55                            39-200 Dębica

Wtorek - Czwartek           

09:00 - 13:00

5.Punk Obsługi Klienta  w Pilźnieul. Rynek 34                                    39-220 Pilzno

Wtorek - Czwartek           

09:00 - 13:00

6.Punkt Obsługi Klienta w Lubaczowieul. Kościuszki 12                            37-600 Lubaczów

Wtorek - Czwartek             

09:00 - 13:00        

7.Punkt Obsługi Klienta w Radymnieul. Budowalnych 3A                        37-550 Radymno

Wtorek - Czwartek         

09:00 - 13:00

 

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyznanie pożyczki:

REGULAMIN

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

WZÓR UMOWY POŻYCZKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ROZLICZENIE POŻYCZKI


 Instrument Finansowy – Pożyczka Standardowa – Innowacyjna 1 finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

 

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Lipiec 2019
dziś jest: Czwartek, 18 Lipiec 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Międzynarodowa giełda kooperacyjna podczas targów gamescom, 20-22 sierpnia 2019 r., Kolonia (Niemcy)

2019-07-10
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza firmy z branży gier komputerowych oraz szeroko pojętej branży IT do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej gamesmatch podczas targów gamescom, która odbędzie się w dniach 20-22 sierpnia 2019 r. w Kolonii.

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

2019-07-09
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027. Spotkanie odbędzie się 17 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4a, sala 200 Spotkanie organizowane jest dla podmiotów ekonomii społecznej – w szczególności przedsiębiorstw społecznych.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN