GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 - Ogłoszenie o naborze nr 04/SR/2019

2019-10-15

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim ogłasza nabór Formularzy zgłoszeniowych w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

UWAGA 1: Niniejszy nabór skierowany jest do:
• Małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.
• Warunkiem rozpatrzenia Formularza zgłoszeniowego do Projektu w ramach aktualnego naboru jest zgłoszenie do udziału w usługach rozwojowych co najmniej 1 uczestnika o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie). Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
UWAGA 2:
• Operator ustala limit cenowy za godzinę usługi w wysokości nieprzekraczający 150,00 zł netto. Limit cenowy nie dotyczy usług rozwojowych pozwalających na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK oraz kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK.

Informujemy, że nastąpiła aktualizacja dokumentów, która będzie dostępna wkrótce w zakładce GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 - Ogłoszenie o naborze nr 04/SR/2019

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów:
tel. (17) 86 76 217 – Punkt informacyjny,
tel. (17) 86 76 222, (17) 86 76 227 oraz 730 030 019

Biuro projektu:
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 204, piętro I
e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Listopad 2019
dziś jest: Środa, 13 Listopad 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN