Wybór Partnera do wspólnej realizacji projektu "Dostępna Szkoła"

2019-10-03

W związku z ogłoszeniem nr RARR/1/ROWES/DS/2019, o otwartym naborze kandydata na partnera w celu przygotowania i prawidłowej realizacji projektu „Dostępna Szkoła”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój –
oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie
4.1 Innowacje społeczne, w ramach konkursu nr POWER.04.01.00 – IŻ.00-00-021/18, ogłoszonego w dniu 13.11.2018 r. przez MIiR, na podstawie art. 33 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, z uwzględnieniem dokumentacji konkursowej znajdującej się pod adresem https://www.power.gov.pl/nabory/1-197/ Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że dokonała wyboru następującego partnera:

1. Stowarzyszenie Młodych Lubuszan ul. Szpitalna 9, 69-200 Sulęcin

Pliki do pobrania:
Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Październik 2019
dziś jest: Czwartek, 24 Październik 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN