W dniach 18. i 19. września w ramach projektu Circular PP w Warszawie odbyły się dwudniowe warsztaty pod tytułem "Prawo zamówień publicznych w gospodarce obiegu zamkniętego"

2019-09-30

W dniach 18. i 19. września w Warszawie w ramach projektu „Circular PP” współfinansowanego w ramach Programu Interreg Baltic Sea odbyły się dwudniowe warsztaty połączone ze spotkaniem w konwencji „Meet-the-buyers” pod tytułem „Prawo zamówień publicznych w gospodarce obiegu zamkniętego”.

Pierwszego dnia odbyła się część seminaryjna. Seminarium rozpoczęło się wystąpieniem profesora Piotra Zawady, który przywitał zebranych uczestników oraz zaprezentował projekty Circular PP realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Następnie profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego wygłosił prezentację na temat wyzwań zrównoważonego rozwoju w polityce zakupowej. Przemówienie to spotkało się z dużym zainteresowaniem podczas ożywionej dyskusji na jego temat. Po przerwie kawowej pan Łukasz Sosnowski wygłosił ciekawą prezentację pod tytułem „Inicjatywy władzy publicznej dla cyrkularnych zamówień publicznych- perspektywa krajowa, europejska i międzynarodowa”. Podkreślił on w niej, że rozwiązania o charakterze cyrkulacyjnym muszą stać się bardziej opłacalne dla ogółu społeczeństwa, aby chętniej ono z nich korzystało.
Kolejnym mówcą była pani Agnieszka Zdanowicz, która opisała praktyczne aspekty cyrkularności. Zaprezentowała ona swoje doświadczenia z działania cyrkularnych rozwiązań stosowanych w ramach Centrum Kooperacji Recyklingu.
Ostatnim prelegentem pierwszego dnia był pan Hubert Bukowski z Fundacji INNOWO, który przedstawił prezentację na temat zamówień publicznych w budownictwie jako wsparcia gospodarki cyrkularnej. Stwierdził, że branża budowlana w ostatnich latach przeszła od dobrych rozwiązań cyrkularnych do gorszych rozwiązań liniowych. Według niego dzieje się tak dlatego, że obecnie użytkownik i inwestor nieruchomości nie są już jedną osobą, ale dwoma różnymi podmiotami, przez co ich interesy nie są w pełni zbieżne.

Drugiego dnia odbyło się spotkanie w konwencji „Meet-the-buyers”, którego moderatorem była dr Agnieszka Sznyk oraz pan Hubert Bukowski. Spotkanie to miało na celu umożliwienie wzajemnego poznania oczekiwań i zastrzeżeń pomiędzy potencjalną stroną zamawiającą a producentami i dostawcami usług i towarów. Zamawiający mogli skonfrontować swoje oczekiwania z możliwościami produkcyjnymi oferowanymi przez przedsiębiorców, którzy z kolei mogli zapoznać się ze specyficznymi oczekiwaniami i punktem widzenia podmiotów zamawiających.

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Grudzień 2019
dziś jest: Piątek, 6 Grudzień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN