Ogłoszenie o otwartym naborze kandydata na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Dostępna Szkoła”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – oś priorytetowa IV

2019-09-09

Ogłoszenie o otwartym naborze kandydata na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Dostępna Szkoła”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
– oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 ogłasza otwarty nabór kandydata na Partnera, w celu przygotowania i prawidłowej realizacji projektu „Dostępna Szkoła” w ramach konkursu nr POWER.04.01.00 – IŻ.00-00-021/18, ogłoszonego w dniu 13.11.2018 r. przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

RARR/1/ROWES/DS/2019

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Listopad 2019
dziś jest: Piątek, 15 Listopad 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN