Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

2019-07-09

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027.

Spotkanie odbędzie się 17 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4a, sala 200

Spotkanie organizowane jest dla podmiotów ekonomii społecznej – w szczególności przedsiębiorstw społecznych.

Formularz zgłoszeniowy, program spotkania, wnioski i rekomendowane rozwiązania znajdują się w linku

Szczegółowe informacje i rejestracja: beata.kur@mrpips.gov.pl (22 461 61 38) oraz anna.moskwa@mrpips.gov.pl (22 461 61 36).

Przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej, które są zainteresowane ekonomizacją, działalnością reintegracyjną lub świadczeniem usług społecznych użyteczności publicznej powinny być szczególnie zainteresowane uczestnictwem w tym spotkaniu na temat koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027.

link do ogłoszenia:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/EFS,2021-2027,4143.html

Zachęcamy do udziału w spotkaniu fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie oraz spółki

Zgłoszenia do 12 lipca br. – z podaniem osoby zgłaszającej się do udziału oraz wskazania reprezentowanego podmiotu.

Liczba miejsc ograniczona

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Listopad 2019
dziś jest: Niedziela, 17 Listopad 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN