Warsztaty regionalne z zakresu zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (PPI)

2019-07-02

Warsztaty regionalne z zakresu zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (PPI)

W dniu 27 czerwca 2019 r. w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się spotkanie pn. „Warsztaty regionalne z zakresu zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (PPI)” organizowane w ramach projektu „PPI2Innovate - Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania w Europie Środkowej". Było to już ostatnie spotkanie zorganizowane w ramach projektu, skierowane do przedstawicieli podmiotów publicznych odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi zamówień publicznych jako narzędzi wspierania innowacji.
Spotkanie poświęcone było podsumowaniu założeń projektu, zaprezentowane zostały rezultaty projektu osiągnięte w trakcie jego realizacji:

  • Narzędzia SMART PPI2Innovate dostosowane do krajowych ram prawnych (sektor zdrowia, sektor energii, sektor ICT),
  • Plan działania Centrum Kompetencji PPI, które utworzone zostanie w 6 krajach partnerskich Europy Środkowej, w tym w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
  • 4 Programy Pilotażowe PPI weryfikujące przydatność narzędzi SMART PPI2Innovate:

PILOTAŻ 1 – Lublin, PL (energia), innowacyjne oświetlenie mini-amfiteatru w Parku im. Jana Pawła II.
PILOTAŻ 2 – Powiat Smogy, HU, (ochrona zdrowia), Szpital Edukacyjny Kaposi Mór w powiecie Smogy: innowacyjne, inteligentne urządzenia medyczne oraz oprogramowanie do monitorowania i leczenia pacjentów cierpiących na choroby układu krążenia.
PILOTAŻ 3 – Region Piemont, IT (energia), inteligentne rozwiązania energetyczne dla budynków i szklarni ze zrównoważoną instalacją ko generacyjną w Eksperymentalnym Ogrodzie Botanicznym REA.
PILOTAŻ 4 – Ministerstwo Administracji Publicznej Słowenii, SI (ICT), innowacyjne rozwiązanie ICT umożliwiające analizę semantyczną.

Zaproszeni goście podzielili się swoim doświadczeniem nabytym w trakcie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na pozyskanie innowacyjnych produktów i usług (PPI), zaprezentowane zostały również najważniejsze wnioski wyciągnięte z projektów pilotażowych wdrażanych przez partnerów projektu. Praktyczna wiedza nabyta w trakcie spotkania pozwoli na świadome przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych oraz wyeliminowanie ryzyka nabycia przedmiotu nie spełniającego oczekiwań Zamawiającego. Zapraszamy do zapoznania się z efektami realizacji projektu dostępnymi na stronie: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Listopad 2019
dziś jest: Niedziela, 17 Listopad 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN