Numer naboru: RARR/PPNT/NP - 4/2018

Nazwa naboru: „Pełnienie funkcji partnera (przedsiębiorca duży lub średni działający w obszarze: produkcja maszyn i urządzeń, inteligencja specjalizacja: motoryzacja, branża: wytwarzanie produktów, wykorzystywanych w produkcji sektora motoryzacyjnego, w tym silników) w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 36 077 000,00 PLN