Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Nabór partnerów > Nabór partnerów 2019 > Ogłoszenie o otwartym naborze kandydata na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Dostępna Szkoła”

Ogłoszenie o otwartym naborze kandydata na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Dostępna Szkoła”

17 września 2019

Ogłoszenie o otwartym naborze kandydata na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Dostępna Szkoła”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne

RARR/1/ROWES/DS/2019