Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Nabór partnerów > Nabór partnerów 2020 > Ogłoszenie o otwartym naborze kandydata na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „ADAPTACJA – Akademia Dostępności Administracji Publicznej”

Ogłoszenie o otwartym naborze kandydata na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „ADAPTACJA – Akademia Dostępności Administracji Publicznej”

14 kwietnia 2020

Ogłoszenie o otwartym naborze kandydata na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „ADAPTACJA – Akademia Dostępności Administracji Publicznej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – oś priorytetowa 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

RARR/BD/1/2020

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie zamieszczonym poniżej.