Strona projektów www.wsparcie.es

Projekty:

„ROWES- kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”.

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r.-31.12.2019 r.

Budżet projektu: 22 818 554,00 zł.

Obszar realizacji projektu powiat:

rzeszowski,
kolbuszowski,
niżański,
stalowowolski,
miasto Rzeszów.

Cel projektu:
Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie I w latach 2017-2019 poprzez utworzenie 227 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

podmioty ekonomii społecznej,
przedsiębiorstwa społeczne oraz ich zrzeszenia,
osoby prawne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów
partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
osoby fizyczne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, które mieszkają (w rozumieniu K.C.) lub uczą się, lub pracują na terenie w/w powiatów

Wsparcie dla uczestników projektu:

wsparcie Animatorów,
warsztaty partnerstw lokalnych,
wizyty studyjne,
wsparcie doradców kluczowych,
doradztwo specjalistyczne,
szkolenia ogólne w zakresie ekonomii społecznej,
szkolenia przygotowujące do założenia przedsiębiorstwa społecznego,
szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
wsparcie doradców kluczowych biznesowych,
dotacje na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
wsparcie pomostowe,
lustracja lub audyt przedsiębiorstw społecznych,
szkolenia zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w w/w projekcie skontaktuj się z naszym Animatorem, Doradcą kluczowym, Doradcą kluczowym biznesowym.

BIURA TERENOWE:

Powiat rzeszowski/ Rzeszów :
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów

 

Ewelina Bialic – Animator
Tel.: 514-786-555
Adres e-mail.: ebialic@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Szeremeta – Animator
Tel.: 514-786-549
Adres e-mail.: kszeremeta@rarr.rzeszow.pl

Agnieszka Tylutka-Gelio – Animator
Tel.: 514-786-513
Adres e-mail.: atylutkagelio@rarr.rzeszow.pl

Krzysztof Borowicz – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 515-189-987
Adres e-mail.: kborowicz@rarr.rzeszow.pl

Kinga Muszyńska-Brodowicz – Doradca Kluczowy
Tel.: 515-188-281
Adres e-mail.: kbrodowicz@rarr.rzeszow.pl

Monika Brózda – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 515-191-038
Adres e-mail.: mbrozda@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Sowa – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 515-190-410
Adres e-mail.: ksowa@rarr.rzeszow.pl

Lidia Gryglak - Doradca finansowy
Tel.: 17 86 76 243
Adres e-mail.: lgryglak@rarr.rzeszow.pl

Joanna Puzio - Doradca księgowo-podatkowy
Tel.: 515-191-496
Adres e-mail.: jpuzio@rarr.rzeszow.pl

Jolanta Serwa-Mazur – Doradca księgowo-podatkowy
Tel.: 515-191-947
Adres e-mail.: jserwa@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Lang - Doradca marketingowy
Tel.: 515-190-476
Adres e-mail.: klang@rarr.rzeszow.pl

Alina Terpińska - Radca prawny
Tel.: 17 86 76 277
Adres e-mail.: aterpinska@rarr.rzeszow.pl

Konrad Rakszawski – Regionalny konsultant ds. zamówień publicznych
Tel.: 515-187-606
Adres e-mail: krakszawski@rarr.rzeszow.pl

Aleksandra Mucha – Animator
Tel.: 17 86 76 259
Adres e-mail: aleksandramucha@rarr.rzeszow.pl

 

Powiat kolbuszowski:
Ul. Jana Pawła II 8,
36-100 Kolbuszowa

Monika Bebło – Animator
Tel.: 515-187-666
Adres e-mail.: mbeblo@rarr.rzeszow.pl

Piotr Rybak – Animator
Tel.: 515-189-543
Adres e-mail.: prybak@rarr.rzeszow.pl

Małgorzata Stabryła Storek – Doradca kluczowy
Tel.: 514-786-567
Adres e-mail.: stabryla@rarr.rzeszow.pl

Dorota Trzpis – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 514-786-625
Adres e-mail.: dtrzpis@rarr.rzeszow.pl

Powiat stalowowolski
ul. Popiełuszki 6/85
37-450 Stalowa Wola


Anna Szczębara – Animator
Tel.: 515-187-586
Adres e-mail.: aszczebara@rarr.rzeszow.pl

Anna Szczur – Animator
Tel.: 514-786-453
Adres e-mail: aszczur@rarr.rzeszow.pl

Joanna Kruczkowska – Doradca kluczowy
Tel.: 15 64 93 012
Adres e-mail: jkruczkowska@rarr.rzeszow.pl


Powiat niżański
ul. Sandomierska 60 B
37-400 Nisko


Elżbieta Tomczak – Animator
Tel.: 515-192-953
Adres e-mail.: etomczak@rarr.rzeszow.pl

Dorota Cichoń
Tel.: 515-187-939
Adres e-mail.: dcichon@rarr.rzeszow.pl

Marcin Flis – Doradca Kluczowy
Tel.: 515-189-651
Adres e-mail.: mflis@rarr.rzeszow.pl

Joanna Banaś – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 515-191-888
Adres e-mail.: jbanas@rarr.rzeszow.pl

 

 Strona projektu znajduje się pod adresem: www.wsparcie.es


„ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”


realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. -31.12.2019 r.

Budżet projektu: 25 910 731,00 zł.

Obszar realizacji projektu powiat:

strzyżowski,
ropczycko-sędziszowski,
dębicki,
mielecki,
tarnobrzeski,
miasto Tarnobrzeg.

Cel projektu:
Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2017-2019 poprzez utworzenie 247 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

podmioty ekonomii społecznej,
przedsiębiorstwa społeczne oraz ich zrzeszenia,
osoby prawne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej,
partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów
osoby fizyczne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej,
które mieszkają (w rozumieniu k.c.) lub uczą się, lub pracują na terenie w/w powiatów

Wsparcie dla uczestników projektu:

wsparcie Animatorów,
warsztaty partnerstw lokalnych,
wizyty studyjne,
wsparcie doradców kluczowych,
doradztwo specjalistyczne,
szkolenia ogólne w zakresie ekonomii społecznej,
szkolenia przygotowujące do założenia przedsiębiorstwa społecznego,
szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
dotacje na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
wsparcie pomostowe,
lustracja lub audyt przedsiębiorstw społecznych,
szkolenia zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej,

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w w/w projekcie skontaktuj się z naszym Animatorem, Doradcą kluczowym, Doradcą kluczowym biznesowym.

BIURA TERENOWE:

Powiat tarnobrzeski:
ul. 1 Maja 4 a
39-400 Tarnobrzeg
Tel.; 15 822 15 95 wew. 218

Magdalena Marynowska - Doradca Kluczowy
Tel.: 519-437-881
Adres e-mail: mmarynowska@rarr.rzeszow.pl

Joanna Lewicka – Animator
Tel.: 519-434-090
Adres e-mail.: jlewicka@rarr.rzeszow.pl

Joanna Rybczyńska - Animator
Tel.: 515-321-862
Adres e-mail.: jrybczynska@rarr.rzeszow.pl

Jacek Piwowarski – Animator
Tel.: 519-441-802
Adres e-mail.: jpiwowarski@rarr.rzeszow.pl

Anna Rawska - Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 515-321-840
Adres e-mail.: arawska@rarr.rzeszow.pl

Monika Szatan - Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 519-439-459
Adres e-mail.: mszatan@rarr.rzeszow.pl

Anna Wach - Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 519-435-287
Adres e-mail.: awach@rarr.rzeszow.pl

Mateusz Gurdak - Opiekun Inkubatora
Tel.: 15 822 15 95 wew. 218
Adres e-mail.: mgurdak@rarr.rzeszow.pl

 

Powiat mielecki:
ul. Obrońców Pokoju 3
39-300 Mielec
Tel.: 17 250 67 46

Kinga Bielec – Animator
Tel.: 519-439-723
Adres e-mail.: kbielec@rarr.rzeszow.pl

Klaudia Lenart - Animator
Tel.:519-432-831
Adres e-mail.: klenart@rarr.rzeszow.pl

Marek Rawski - Doradca Kluczowy
Tel.: 519-437-556
Adres e-mail: mrawski@rarr.rzeszow.pl

Alicja Świętoń – Górniak Doradca Kluczowy Biznesowy
Adres e-mail aswieton@rarr.rzeszow.pl
tel. 515-321-838

Tomasz Grochot - Opiekun Inkubatora
Tel.: 17 250 67 46
Adres e-mail.: tgrochot@rarr.rzeszow.pl

 

Powiat ropczycko- sędziszowski:
ul. Piekarska 2b
39-120 Sędziszów Młp.

Barbara Pawlak – Animator
Tel.: 519-437-531
Adres e-mail.: bpawlak@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Malec – Animator
Tel.: 519-436-927
Adres e-mail.: kmalec@rarr.rzeszow.pl

Joanna Miela – Doradca Kluczowy
Tel.: 519-433-992
Adres e-mail.: jmiela@rarr.rzeszow.pl

Monika Marković – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 519-441-651
Adres e-mail.: mmarkovic@rarr.rzeszow.pl

 

Powiat dębicki:
ul. Wielopolska 23
39-200 Dębica
Tel.; 14 639 71 61

Piotr Moskal - Animator
Tel.:519-433-352
Adres e-mail.: pmoskal@rarr.rzeszow.pl

Klaudia Lenart - Animator
Tel.:519-432-831
Adres e-mail.: klenart@rarr.rzeszow.pl

Adrianna Skowrońska - Animator
Tel.: 519-434-879
Adres e-mail.: askowronska@rarr.rzeszow.pl

Anna Pęcak - Doradca Kluczowy
Tel.: 519-438-682
Adres e-mail.: apecak@rarr.rzeszow.pl

Marcin Jasiński – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 519-438-426
Adres e-mail.: mjasinski@rarr.rzeszow.pl

 

Powiat Strzyżowski:
ul. Polna 1
38-100 Strzyżów
Tel.; 17 276 85 68

Beata Piech – Animator
Tel.: 519-432-334
Adres e-mail.: bpiech@rarr.rzeszow.pl

Tomasz Dec – Animator
Tel.: 519-433-996
Adres e-mail.: tdec@rarr.rzeszow.pl

Renata Bartnik – Doradca Kluczowy
Tel.: 519-433-902
Adres e-mail.: rbartnik@rarr.rzeszow.pl

Ewa Schabowska– Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 519-433-840
Adres e-mail.: eschabowska@rarr.rzeszow.pl


Anna Pawińska-Sądelska - Regionalny konsultant ds. zamówień publicznych
Tel.: 515-321-810
Adres e-mail: apawinska@rarr.rzeszow.pl

Barbara Jaskulska - Radca Prawny
Tel.: 519-436-577
Adres e-mail.: bjaskulska@rarr.rzeszow.pl

Joanna Pondo - Doradca księgowo-podatkowy
Tel.: 519-436-206
Adres e-mail.: epondo@rarr.rzeszow.pl

Agata Sadlak - Doradca księgowo-podatkowy
Tel.: 17 86 76 269
Adres e-mail.: asadlak@rarr.rzeszow.pl

Magdalena Szopińska - Doradca marketingowy
Tel.: 519-434-079
Adres e-mail.: mszopinska@rarr.rzeszow.pl

Wojciech Moskal - Doradca finansowy
Tel.: 17 86 76 269
Adres e-mail: wmoskal@rarr.rzeszow.pl


Strona projektu znajduje się pod adresem: www.wsparcie.es


  • ROWES - RZESZOWSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Realizacja: 01.11.2014 – 30.11.2015

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu:
1. Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej poprzez wsparcie 125 Podmiotów Ekonomii Społecznej i 250 Uczestników Projektu w ramach OWES.
2. Wzrost kompetencji osób zarządzających PES i ich pracownikami poprzez dostęp do usług prawnych, księgowych i marketingowych.
3. Wzrost wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej.
4. Wzmocnienie pozycji Podmiotów Ekonomii Społecznej poprzez promocję Ekonomii Społecznej.
5. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej po zakończeniu realizacji projektu poprzez znalezienie źródeł finansowania OWES i SS.

Projekt obejmuje swym zasięgiem teren województwa podkarpackiego powiaty:
• dębicki, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, m. Rzeszów, łańcucki, leżajski, mielecki, kolbuszowski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg, stalowowolski, niżański

Udział w projekcie wziąć mogą:
• osoby fizyczne zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie jednego z w/w powiatów
• podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę / filię/ jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów
• jednostki samorządu terytorialnego mające siedzibę / filię/ jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów
• kościelne osoby prawne mające siedzibę / filię/ jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów
• instytucje rynku publicznego mające siedzibę / filię/ jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów

Świadczone w ramach projektu wsparcie:
• doradztwo indywidualne
• usługi prawne,
• usługi księgowe,
• usługi marketingowe,
• szkolenia,
• usługi wspierania rozwoju partnerstw.

Rekrutacja:
Prowadzona w sposób ciągły do zapełnienia 250 miejsc
(jeden uczestnik projektu może skorzystać z kilku rodzajów wsparcia).
W przypadku dużego zainteresowania projektem liczba miejsc może zostać zwiększona.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,
pokój 311, 216

Telefon:
17 86 76 236, 17 86 76 235

E-mail:
rowes@rarr.rzeszow.pl

Strona projektu znajduje się pod adresem: www.wsparcie.es
 


 

Projekt „NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” i trwa od października 2012r. do czerwca 2015r. Celem projektu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego dla organizacji pozarządowych.
Projekt skierowany jest do organizacji działających na terenie powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, ropczycko-sędziszowskiego, sanockiego, strzyżowskiego, rzeszowskiego, przemyskiego oraz miast: Rzeszowa, Przemyśla i Krosna, a także osób zamieszkujących te powiaty chcących założyć organizację pozarządową.
W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia oraz doradztwo w czterech Centrach Informacji i Wspomagania zlokalizowanych w Rzeszowie, Przemyślu, Lesku i Jaśle. Począwszy od stycznia 2013, co miesiąc, w każdym z punktów odbywają się szkolenia związane z prowadzeniem oraz funkcjonowaniem organizacji, z pozyskiwania dla niej funduszy i inne.
Dla organizacji, które miałyby problem z dotarciem do naszych centrów, uruchomiony został mobilny punkt wsparcia „NGOBUS” wyposażony w sprzęt biurowy i materiały informacyjne, którym nasi doradcy dotrą do Państwa.
Zapraszamy do współpracy w szczególności:

  •  bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

  •  osoby i organizacje z terenów wiejskich

  •  organizacje działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem

Każdy z uczestników projektu ma możliwość skorzystania z pomocy doradców - specjalistów z zakresu prawa, księgowości, pozyskiwania funduszy oraz każdej dowolnej tematyki dotyczącej funkcjonowania NGO. Przewidujemy również wsparcie finansowe na zdiagnozowane przez doradców potrzeby np. zaprojektowanie strony internetowej, wydruk plakatów i ulotek informacyjno-promocyjnych, rozmowy z coachem, itd.

Adresy Centrów Informacji i Wspomagania:
Rzeszów
ul. Hetmańska 4/16, piętro 5
tel.: 17 740-10-61
godz.: 9:00-17:00
e-mail: biurorzeszow@sprawnengo.pl

Przemyśl
Hotel „Gromada”, pok. 15
ul. Wyb. Mar. J. Piłsudskiego 4
tel.: 16 676-11-09
godz.: 9:00-17:00
e-mail: biuroprzemysl@sprawnengo.pl

Jasło
Galeria Handlowa „Panorama”
ul. PCK 2/7
tel.: 13 445-05-94
godz.: 9:00-17:00
e-mail: biurojaslo@sprawnengo.pl

Lesko
ul. Moniuszki 6
tel.: 13 464-54-52
godz.: 9:00-17:00
e-mail: biurolesko@sprawnengo.pl

Wszystkie nasze Centra pozbawione są barier architektonicznych.
Biuro projektu:
Rzeszów, ul Hetmańska 4/13
Zapraszamy również na stronę
www.sprawnengo.pl
 


 

Projekt pt. „Podkarpackie Spółdzielnie Socjalne” realizowany jest w okresie od 1 marca 2011r. do 31 grudnia 2013r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII Promocja integracji społecznej. Głównym celem projektu jest wsparcie finansowe, szkoleniowe i doradcze osób, które zamierzają założyć spółdzielnię socjalną oraz wsparcie już istniejących na rynku spółdzielni. Projekt kierujemy do 200 osób fizycznych zamieszkujących teren Podkarpacia, w wieku aktywności zawodowej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w tym do 120 osób wykluczonych, które zamierzają założyć nową, bądź przystąpić do już istniejącej spółdzielni socjalnej.
 Spółdzielnia socjalna jest specyficzną formą przedsiębiorstwa społecznego. Pracę w niej mogą znaleźć osoby, które mają trudności w znalezieniu pracy: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne lub np. wychodzące z zakładów karnych. Praca w spółdzielniach socjalnych daje im szansę na aktywizację społeczną i zawodową, integrację, podniesienie swoich kwalifikacji.
Zgodnie z art. 4 i art. 5a ustawy istnieje możliwość założenia spółdzielni socjalnej przez osoby prawne np. wspólnie przez 2 Jednostki Samorządu Terytorialnego. JST zakładając spółdzielnię nie tylko przyczynią się do stworzenia miejsc pracy osobom w szczególnie trudnej sytuacji ale będą również w stanie efektywnie realizować zadania własne gminy zlecając je spółdzielni socjalnej. Zgodnie z orzeczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 25.03.2011 istnieje możliwość pominięcia procedury przetargowej przy zlecaniu zadań publicznych spółdzielni założonej przez min 2 JST. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS) mamy tutaj do czynienia z tzw. „zamówieniem in house" udzielanym przez instytucje zamawiające podległym sobie podmiotom. Takie zamówienia są w istocie powierzeniem wykonywanych zadań publicznych własnej jednostce organizacyjnej. 
Projekt realizowany jest w terminie 01.08.2012 r. do 31.10.2014 r.. Rekrutacja rusza od 1 sierpnia 2012 r.
 


 

Projekt „Suwak – Innowacyjna Metoda Kontraktowania Usług Społecznych Na Rzecz Dzieci” realizowany jest w okresie od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego. Głównym celem projektu jest wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego i Organizacji Pozarządowych z województwa podkarpackiego w obszarze rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych, w ramach dziennego wsparcia dzieci i młodzieży korzystających z placówek wsparcia dziennego – świetlice ,kluby itp., poprzez opracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań, analizę efektywności usług i ich upowszechnienie. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i Gminą Zaleszany.
 


Projekt „Akademia Funduszy Europejskich dla Administracji Publicznej” otrzymał dofinansowanie na realizację z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem nadrzędnym Projektu jest podniesienie i dostosowanie kompetencji i umiejętności, osób pracujących w administracji publicznej oraz podległym jej jednostkom organizacyjnym zamieszkujących woj. podkarpackie, do potrzeb regionalnej gospodarki.
 


 

 

Europejski Urzędnik – szkolenia dla pracowników gmin i powiatów Podkarpacia jest projektem, którego głównym założeniem jest zwiększenie możliwości rozwojowych regionów, jakie wynikają
z członkowstwa Polski w UE. Prawidłowe działanie kadry administracji samorządowej, jej dostępność, efektywność oraz sprawność działania mają istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki na poziomie regionalnym i jest czynnikiem wpływającym na jej konkurencyjność.
 


Projekt realizowany przez: Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundację Akademia Obywatelska.
Czas realizacji Projektu: od 1 października 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.
Cel główny projektu: reintegracja społeczno – zawodowa dla 60 osób powyżej 50 roku życia zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.
Koordynator Projektu:
Beata Stankiewicz
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 Projekt „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalne - partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”, jest realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego w partnerstwie podkarpackich instytucji zainteresowanych tworzeniem nowych spółdzielni socjalnych, wspieraniem działalności już istniejących spółdzielni oraz promowaniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości społecznej.
Informacje na temat składania ofert oraz działalności ośrodka można uzyskać w biurze OWSS
w Rzeszowie pod tel./fax 017 867 62 35 lub pisząc na e-mail:
jjeczmienionka@rarr.rzeszow.pl
Projekt „Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej Rzeszów” jest współfinansowany
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Styczeń 2019
dziś jest: Niedziela, 20 Styczeń 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 36 077 000,00 PLN