KONTAKT:

Barbara Borowiec - Dyrektor
Tel.: 17 86 76 250
Adres e-mail.: bborowiec@rarr.rzeszow.pl

Jakub Karp - Kierownik 
Tel.: 17 86 76 236
Adres e-mail.: jkarp@rarr.rzeszow.pl

Beata Stankiewicz - Kierownik

Tel.: 17 86 76 245
Adres e-mail.: bstankiewicz@rarr.rzeszow.pl

Justyna Franczyk - koordynator projektu
Tel.: 17 86 76 236
Adres e-mail.: jfranczyk@rarr.rzeszow.pl

Barbara Michna
Tel.: 17 86 76 235
Adres e-mail.: bmichna@rarr.rzeszow.pl

Judyta Danak
Tel.: 17 86 76 255
Adres e-mail.: jdanak@rarr.rzeszow.pl

Piotr Brożbar
Tel.: 17 86 76 290
Adres e-mail: pbrozbar@rarr.rzeszow.pl

Lidia Gryglak - Doradca finansowy
Tel.: 17 86 76 243
Adres e-mail.: lgryglak@rarr.rzeszow.pl

Joanna Puzio - Doradca księgowo-podatkowy
Tel.: 515-191-496
Adres e-mail.: jpuzio@rarr.rzeszow.pl

Jolanta Serwa-Mazur – Doradca księgowo-podatkowy
Tel.: 515-191-947
Adres e-mail.: jserwa@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Lang - Doradca marketingowy
Tel.: 515-190-476
Adres e-mail.: klang@rarr.rzeszow.pl

Łukasz Nobis
Tel.: 17 86 76 279
Adres e-mail.: lnobis@rarr.rzeszow.pl

Krystian Lang
Tel.: 17 86 76 279
Adres e-mail.: krystianlang@rarr.rzeszow.pl

Alina Terpińska - Radca prawny
Tel.: 515-188-475
Adres e-mail.: aterpinska@rarr.rzeszow.pl

Konrad Rakszawski – Regionalny konsultant ds. zamówień publicznych
Tel.: 515-187-606
Adres e-mail: krakszawski@rarr.rzeszow.pl

Alicja Dziadosz - Koordynator ds. szkoleń
Tel.: 17 86 76 259
Adres e-mail.: adziadosz@rarr.rzeszow.pl


Marta Puc
Tel.: 17 86 76 247
Adres e-mail.: mpuc@rarr.rzeszow.pl

Ewa Buż
Tel.: 17 86 76 247
Adres e-mail.: ebuz@rarr.rzeszow.pl

Dominik Dobrowolski
Tel.: 17 86 76 248
Adres e-mail.: ddobrowolski@rarr.rzeszow.pl

Beata Rawska
Tel.: 17 86 76 248
Adres e-mail.: brawska@rarr.rzeszow.pl

Piotr Rachwał
Tel.: 17 86 76 294
Adres e-mail.: prachwal@rarr.rzeszow.pl

Dorota Pawlik
Tel.: 17 86 76 277
Adres e-mail.: dpawlik@rarr.rzeszow.pl

Anna Pawińska-Sądelska - Regionalny konsultant ds. zamówień publicznych
Tel.: 515-321-810
Adres e-mail: apawinska@rarr.rzeszow.pl

Barbara Jaskulska - Radca Prawny
Tel.: 519-436-577
Adres e-mail.: bjaskulska@rarr.rzeszow.pl

Joanna Pondo - Doradca księgowo-podatkowy
Tel.: 519-436-206
Adres e-mail.: epondo@rarr.rzeszow.pl

Agata Sadlak - Doradca księgowo-podatkowy
Tel.: 17 86 76 269
Adres e-mail.: asadlak@rarr.rzeszow.pl

Magdalena Szopińska - Doradca marketingowy
Tel.: 519-434-079
Adres e-mail.: mszopinska@rarr.rzeszow.pl

Wojciech Moskal - Doradca finansowy
Tel.: 17 86 76 269
Adres e-mail.: wmoskal@rarr.rzeszow.pl

BIURA TERENOWE:

Powiat rzeszowski/ Rzeszów :
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów

Ewelina Bialic – Animator
Tel.: 514-786-555
Adres e-mail.: ebialic@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Szeremeta – Animator
Tel.: 514-786-549
Adres e-mail.: kszeremeta@rarr.rzeszow.pl

Agnieszka Tylutka-Gelio – Animator
Tel.: 514-786-513
Adres e-mail.: atylutkagelio@rarr.rzeszow.pl

Krzysztof Borowicz – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 515-189-987
Adres e-mail.: kborowicz@rarr.rzeszow.pl

Kinga Muszyńska-Brodowicz – Doradca Kluczowy
Tel.: 515-188-281
Adres e-mail.: kbrodowicz@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Sowa – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 515-190-410
Adres e-mail.: ksowa@rarr.rzeszow.pl

Aleksandra Mucha – Animator
Tel.: 17 86 76 259
Adres e-mail: aleksandramucha@rarr.rzeszow.pl

Powiat kolbuszowski:
Ul. Jana Pawła II 8,
36-100 Kolbuszowa

Dorota Trzpis – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 514-786-625
Adres e-mail.: dtrzpis@rarr.rzeszow.pl

Monika Bebło – Animator
Tel.: 515-187-666
Adres e-mail.: mbeblo@rarr.rzeszow.pl

Małgorzata Stabryła Storek – Doradca kluczowy
Tel.: 514-786-567
Adres e-mail.: mstabryla@rarr.rzeszow.pl

Piotr Rybak – Animator
Tel.: 515-189-543
Adres e-mail.: prybak@rarr.rzeszow.pl

Powiat stalowowolski
ul. Popiełuszki 6/85
37-450 Stalowa Wola


Anna Szczębara – Animator

Tel.: 515-187-586
Adres e-mail.: aszczebara@rarr.rzeszow.pl

Anna Szczur - Animator
Tel.: 514-786-453
Adres e-mail: aszczur@rarr.rzeszow.pl

Joanna Kruczkowska - Doradca Kluczowy
Tel.: 15 64 93 012
Adres e-mail.: jkruczkowska@rarr.rzeszow.pl

Powiat niżański
ul. Sandomierska 60 B
37-400 Nisko


Elżbieta Tomczak – Animator
Tel.: 515-192-953
Adres e-mail.: etomczak@rarr.rzeszow.pl

Dorota Cichoń
Tel.: 515-187-939
Adres e-mail.: dcichon@rarr.rzeszow.pl

Marcin Flis – Doradca Kluczowy
Tel.: 515-189-651
Adres e-mail.: mflis@rarr.rzeszow.pl

Joanna Banaś – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 515-191-888
Adres e-mail.: jbanas@rarr.rzeszow.pl

 

Powiat tarnobrzeski:
ul. 1 Maja 4 a
39-400 Tarnobrzeg
Tel.; 15 822 15 95 wew. 218

Magdalena Marynowska - Doradca Kluczowy
Tel.: 519-437-881
Adres e-mail: mmarynowska@rarr.rzeszow.pl

Joanna Lewicka – Animator
Tel.: 519-434-090
Adres e-mail.: jlewicka@rarr.rzeszow.pl

Joanna Rybczyńska - Animator
Tel.: 515-321-862
Adres e-mail.: jrybczynska@rarr.rzeszow.pl

Jacek Piwowarski – Animator
Tel.: 519-441-802
Adres e-mail.: jpiwowarski@rarr.rzeszow.pl

Anna Rawska - Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 515-321-840
Adres e-mail.: arawska@rarr.rzeszow.pl

Monika Szatan - Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 519-439-459
Adres e-mail.: mszatan@rarr.rzeszow.pl

Anna Wach - Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 519-435-287
Adres e-mail.: awach@rarr.rzeszow.pl

Mateusz Gurdak - Opiekun Inkubatora
Tel.: 15 822 15 95 wew. 218
Adres e-mail.: mgurdak@rarr.rzeszow.pl


Powiat mielecki:
ul. Obrońców Pokoju 3
39-300 Mielec
Tel.: 17 250 67 46

Kinga Bielec – Animator
Tel.: 519-439-723
Adres e-mail.: kbielec@rarr.rzeszow.pl

Klaudia Lenart - Animator
Tel.:519-432-831
Adres e-mail.: klenart@rarr.rzeszow.pl

Marek Rawski - Doradca Kluczowy
Tel.: 519-437-556
Adres e-mail: mrawski@rarr.rzeszow.pl

Alicja Świętoń – Górniak Doradca Kluczowy Biznesowy
Adres e-mail aswieton@rarr.rzeszow.pl
tel. 515-321-838

Tomasz Grochot - Opiekun Inkubatora
Tel.: 17 250 67 46
Adres e-mail.: tgrochot@rarr.rzeszow.pl

Powiat ropczycko- sędziszowski:
ul. Piekarska 2b
39-120 Sędziszów Młp.

Barbara Pawlak – Animator
Tel.: 519-437-531
Adres e-mail.: bpawlak@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Malec – Animator
Tel.: 519-436-927
Adres e-mail.: kmalec@rarr.rzeszow.pl

Joanna Miela – Doradca Kluczowy
Tel.: 519-433-992
Adres e-mail.: jmiela@rarr.rzeszow.pl

Monika Marković – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 519-441-651
Adres e-mail.: mmarkovic@rarr.rzeszow.pl

Powiat dębicki:
ul. Wielopolska 23
39-200 Dębica
Tel.; 14 639 71 61

Piotr Moskal - Animator
Tel.:519-433-352
Adres e-mail.: pmoskal@rarr.rzeszow.pl

Klaudia Lenart - Animator
Tel.:519-432-831
Adres e-mail.: klenart@rarr.rzeszow.pl

Adrianna Skowrońska - Animator
Tel.: 519-434-879
Adres e-mail.: askowronska@rarr.rzeszow.pl

Anna Pęcak - Doradca Kluczowy
Tel.: 519-438-682
Adres e-mail.: apecak@rarr.rzeszow.pl

Marcin Jasiński – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 519-438-426
Adres e-mail.: mjasinski@rarr.rzeszow.pl

Powiat Strzyżowski:
ul. Polna 1
38-100 Strzyżów
Tel.; 17 276 85 68

Beata Piech – Animator
Tel.: 519-432-334
Adres e-mail.: bpiech@rarr.rzeszow.pl

Tomasz Dec – Animator
Tel.: 519-433-996
Adres e-mail.: tdec@rarr.rzeszow.pl

Renata Bartnik – Doradca Kluczowy
Tel.: 519-433-902
Adres e-mail.: rbartnik@rarr.rzeszow.pl

Ewa Schabowska– Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 519-433-840
Adres e-mail.: eschabowska@rarr.rzeszow.pl


Anna Pawińska-Sądelska - Regionalny konsultant ds. zamówień publicznych
Tel.: 515-321-810
Adres e-mail: apawinska@rarr.rzeszow.pl

Barbara Jaskulska - Radca Prawny
Tel.: 519-436-577
Adres e-mail.: bjaskulska@rarr.rzeszow.pl

Joanna Pondo - Doradca księgowo-podatkowy
Tel.: 519-436-206
Adres e-mail.: epondo@rarr.rzeszow.pl

Agata Sadlak - Doradca księgowo-podatkowy
Tel.: 17 86 76 269
Adres e-mail.: asadlak@rarr.rzeszow.pl

Magdalena Szopińska - Doradca marketingowy
Tel.: 519-434-079
Adres e-mail.: mszopinska@rarr.rzeszow.pl

Wojciech Moskal - Doradca finansowy
Tel.: 17 86 76 269
Adres e-mail: wmoskal@rarr.rzeszow.pl

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Styczeń 2019
dziś jest: Poniedziałek, 21 Styczeń 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 36 077 000,00 PLN