Oferta/usługi

Usługi informacyjne

Krajowe i zagraniczne oferty oraz zapotrzebowania technologiczne

Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji jako członek europejskiej sieci EEN (Enterprise Europe Network) posiada dostęp do bazy danych o dostępnych technologiach. W bazie (BBS) na bieżąco zamieszczane są informacje na temat ofert technologicznych i zapotrzebowań pochodzących z firm i instytucji B&R z całej Europy. Usługa ta świadczona jest bezpłatnie.

Targi, szkolenia, dni współpracy, dni transferu technologii, seminaria

CTTIiI otrzymuje na bieżąco informacje na temat wielu imprez organizowanych w Polsce i Europie dotyczących innowacyjności i transferu technologii. Również jako członek  Krajowej Sieci Innowacji (KSI) działającej w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) jesteśmy informowani o wszelkiego rodzaju inicjatywach dotyczących innowacyjności. Usługi te są bezpłatne.

Partnerzy poszukiwani do projektów europejskich (7 Program Ramowy)

CTTIiI może dla firm zainteresowanych udziałem w projektach badawczych wyszukiwać partnerów. Możemy rónież informować na teamt istniejących konsorcjów i być pośrednikiem w negocjacjach dotyczących udziałów naszych klientów w projektach europejskich.

Usługi doradcze

Audity technologiczne

CTTIiI posiada duże doświadczenie w przeprowadzaniu auditów technologicznych. Od kilku lat współpracujemy z ekspertami z Politechniki Rzeszowskiej, którzy wraz z ekspertami biznesowymi przeprowadzają audit dwuetapowo. Pierwszy etap polega na wizycie w firmie i rozmowie z osobą odpowiedzialną za rozwój technologiczny, podczas której zbierane są informacje na temat firmy, przeprowadza się analizę SWOT, bada się kulturę innowacyjności oraz ocenia stopień rozwoju technologicznego. Druga część to praca zespołu ekspertów przygotowujących raport, którego celem jest niezależne przedstawienie miejsca, w jakim znajduje się firma w odniesieniu do całej branży oraz wskazania kierunków rozwoju technologicznego.

Opinia o technologii

CTTIiI realizując usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców, ma możliwość przygotowywania opinii o technologii. Opinia jest dokumentem potwierdzającym innowacyjność planowanych zakupów rozwiązań technologicznych oraz prowadzenia prac badawczo rozwojowych przez przedsiębiorców. Opinia o technologii może być jednym z załączników potwierdzającym wiarygodność przedsiębiorcy starającego się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. CTTIiI posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu tego typu dokumentów dla przedsiębiorców zamierzających zakupić nowe technologie oraz wiedzę w celu poprawy innowacyjności funkcjonowania swojej działalności.

Technology watch (śledzenie bieżących osiągnięć, technologii, produktów, rynków etc.)

Konsultacja konkrentych rozwiązań/pomysłów

CTTIiI działa w sieci krajowych i regionalnych ekspertów. Utrzymujemy ścisły kontakt z osobami, które posiadają wysokie kwalifikacje i wiedzę w danej dziedzinie. Dla firm, które chciałyby skonsultować swoje pomysły, oferujemy pomoc zarówno w znalezieniu niezależnego eksperta bądź, jeżeli to możliwe, wykorzystnia wiedzy zgromadzonej w CTTIiI.

Kojarzenie partnerów do współpracy technologicznej

Oferujemy również pomoc przy poszukiwaniu partnerów do konkretnych projektów współpracy technologicznej.

Konsultacje związane z prawami własności intelektualnej

Organizacja grupowych i indywidualnych wyjazdów na targi, spotkania brokerskie, misje gospodarcze

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 36 077 000,00 PLN