Centrum Projektów Regionalnych i Współpracy Międzynarodowej zajmuje się:

 • Opracowywaniem i realizacją projektów krajowych, mających na celu m.in. rozwój zasobów ludzkich, wspieranie przedsiębiorczości, dostosowanie systemu edukacji i szkoleń do wymagań społeczeństwa opartego na wiedzy, poprawy jakości zatrudnienia na poziomie regionalnym i krajowym, promowanie kształcenia ustawicznego.
 • Opracowywaniem i realizacją projektów transgranicznych i międzynarodowych, mających na celu rozwój regionalny województwa podkarpackiego, promujących potencjał społeczno-gospodarczy regionu, wspierających wypracowywanie dla regionu zrównoważonych rozwiązań i wdrażanie opartych na nich regionalnych programów prorozwojowych, m.in. poprzez wymianę dobrych praktyk i współpracę międzynarodową, w tym z agencjami rozwoju regionalnego w poszczególnych regionach i krajach.
 • Organizacją oraz prowadzeniem doradztwa i szkoleń dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych, przedsiębiorstw i administracji publicznej, osób pracujących i bezrobotnych, młodzieży, głównie z obszaru województwa podkarpackiego m.in. z zakresu: funduszy unijnych, prowadzenia działalności gospodarczej, biznesplanów,         zarządzania projektami, zamówień publicznych, kształtowania kompetencji miękkich.
 • Działaniami na rzecz aktywizacji zawodowej, doradztwem i poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy i innymi działaniami wspierającymi rynek pracy.
 • Wynajmem sal konferencyjnych wraz z zapewnieniem kompleksowej obsługi organizacyjnej (m.in. w zakresie zapewnienia cateringu, udostępniania i podłączania sprzętu multimedialnego i nagłośnienia, zapewnienia dostępu do Internetu) w budynku głównym RARR S.A.
 • Obsługą logistyczną zewnętrznych wydarzeń np. wizyt studyjnych, kongresów, konferencji, warsztatów, spotkań informacyjnych, obejmującą w zależności od potrzeb zleceniodawcy: rekrutację uczestników, przygotowanie, wydruk i rozesłanie zaproszeń, przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych oraz konferencyjno-szkoleniowych, zapewnienie sali z wyposażeniem, zapewnienie cateringu, noclegów dla uczestników, środków transportu i ubezpieczenia uczestników, a także promocję w mediach.
 • Ważniejsze dokonania
  • 2004 r. RARR S.A. została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
  • 2005 r. RARR S.A. przyznano akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty w zakresie kursu "Jak rozpocząć własny biznes",
  • 2008 r. RARR S.A. zrealizowało bardzo duży projekt partnerski w ramach Programu IW EQUAL pt. Partnerstwo Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej ANIMATOR,
  • 2012 r. Realizacja projektów na rzecz rozpoczynania nowych przedsiębiorstw przez osoby fizyczne m.in. DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI, Młody biznes, Active Women,
  • 2013 r. Realizacja szeregu działań i projektów na rzecz współpracy podkarpackich uczelni z biznesem m.in. Podkarpacka Nauka dla przedsiębiorczości, SNIFFER DOG – Animator innowacji; Nauka idzie w praktykę, Transferencia, Nauka i doświadczenie dla biznesu
  • 2016 r. Uzyskanie Certyfikatu potwierdzającego wpisanie RARR do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniających do pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
  • 2017 r. Zintensyfikowanie udziału RARR w realizacji i wdrażaniu projektów międzynarodowych - współpraca z zagranicznymi partnerami w ramach 4 projektów INTERREG EUROPE; 4 projektów INTERREG CENTRAL EUROPE oraz 2 projektów INTERREG BALTIC SEA PROGRAMME w celu wdrożenia w województwie podkarpackim rozwiązań opartych na międzynarodowych doświadczeniach (dobrych praktykach) w obszarze przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju, kultury i turystyki.

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Styczeń 2019
dziś jest: Niedziela, 20 Styczeń 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 36 077 000,00 PLN