Projekty

 

Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego (PPNT) - etap I - SPO WKP 1.3

Był to projekt mający na celu utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego. W ramach projektu powstały:

  • Strefa S1 - zlokalizowana w miejscowości Jasionka i Tajęcina, zajmuje obszar ok. 70 ha;
  • Strefa S2 - zlokalizowana na terenie Gminy Głogów Małopolski, w miejscowości Rogoźnica, zajmuje obszar ok. 48 ha;
  • Strefa S3 - Preinkubator Akademicki o pow. ok. 1000 mkw.

Podkarpacki Park Naukowo - Technologiczny jest jednym z instrumentów podnoszenia konkurencyjności podkarpackiej gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału. jego misją jest stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności i transferu technologii, poprzez synergiczne wykorzystanie regionalnego potencjału naukowo - badawczego gospodarczego oraz infrastrukturalnego.

wiecej... 

Preinkubator PPNT Działanie 2.6 ZPORR

Głównym celem utworzenia Preinkubatora Akademickiego jest wzmocnienie współpracy sfery nauki z przedsiebiorcami oraz rozwój innowacyjności w województwie podkarpackim.
Uroczyste otwarcie Preinkubatora nastapiło 28 lutego 2007 roku.

wiecej... 

Fabryka Innowacji

W partnerstiwe z Fundacją Towarzystwo Ekonomiczno - Społeczne z Warszawy realizowany jest projekt "Fabryka Innowacji". Celem głównym projektu jest zwiekszenie liczby przedsiebiorstw w 5 regionach Polski: Warmia i Mazury, Podkarpacie, Pomorze, Śląsk i Polska Centralna działajacych w oparciu o innowacyjne rozwiazania.
RARR S.A. od XI 2009 rozpoczęła nabór Pomysłodawców do projektu. Prowadzone sa działania majace na celu rozpowszechnienie informacji o realizowanym projekcie (m.in. akcje informacyjno - promocyjne na uczelniach wyższych) w wyniku działań RARR S.A. od poczatku 2010 r. wpłynęło 31 pomysłów z woj. Podkarpackiego.

więcej... 

Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego (PPNT) - II etap

Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wchodniej 2007 - 2013, Priotytet I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji i był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu: 92 520 467,65 PLN, wydatki kwalifikowalne - 75 654 054,16 PLN, a kwota dofinansowania - 65 746 548,31 PLN.

Faza przygotowania: 01.07.2008 - 30.06.2010
Faza realizacji: 01.07.2010- 30.11.2015

Celem strategicznym projektu był rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności, poprzez wzmocnienie i wykorzystanie regionalnego potencjału naukowo - badawczego oraz infrastrukturalnego. 

więcej...

Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – III etap

Projekt zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

więcej...

PLATFORMA STARTOWA DLA NOWYCH POMYSŁÓW - TECHNOPARK BIZNESHUB

Głównym celem projektu było stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu oraz rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw.

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 60 nowo utworzonych przedsiębiorstw, którym zostało zapewnione indywidualne wsparcie niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego, aż do momentu przygotowania odpowiedniego, rentownego modelu biznesowego.

więcej...

„Szansa na Sukces”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

więcej...

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Styczeń 2019
dziś jest: Środa, 16 Styczeń 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 36 077 000,00 PLN