Warsztaty konsultacyjne w ramach projektu „SAVE“ (Program ERASMUS+)

16 stycznia 2020

W dniu 9 stycznia 2020 r. W RARR S.A. odbyły się pierwsze warsztaty konsultacyjne w ramach projektu „SAVE“. Konsultacje dotyczyły uzyskania informacji na temat potrzeby poszerzenia kompetencji w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej, kompetencji niezbędnych do wdrożenia koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w Przemyśle 4.0. Celem konsultacji było uzyskanie potwierdzenia konieczności wykorzystania nowych technologii związanych z przejściem na inteligentny system przemysłowy.

Podczas warsztatów konsultacyjnych zostały również przedstawione założenia projektu „SAVE“, cele projektu i zadania, które partnerzy międzynarodowi projektu chcą zrealizować.

Lokalna grupa interesariuszy przeprowadziła dyskusję na tematy:
1) Jakie są programy szkoleniowe dla osób rozpoczynających działalność związaną z ofertą Przemysłu 4.0 oferowane przez dostawców VET?
2) Jakie są przykłady dobrych praktyk dotyczących kompetencji w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej, ze szczególnym naciskiem na innowacyjne sposoby wychodzenia na przeciw i realizacji działań edukacyjnych?
3) Jakie są strategie umiejętności uznawania i potwierdzania zdolności osób rozpoczynających działalność gospodarczą?
4) Jakie są modele uznawania i potwierdzania kompetencji zdobytych w ramach edukacji formalnej i nieformalnej w krajach partnerskich?

Ważnym elementen spotkania było nawiązanie wspópracy z osobami zainteresowanymi tematyką projektu, dodatkowo zaproszeni goście podzielili się swoimi uwagami dotyczącymi potrzeby poprawy rozwoju zawodowego start-uperów, młodych przedsiębiorców i dostawców usług kształcenia
w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej.