Aktualności

Regionalne Spotkanie Grupy Interesariuszy

17 stycznia 2020 r. odbyło się „Regionalne Spotkanie Grupy Interesariuszy” dotyczące promocji internacjonalizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) na obszarach przygranicznych. Współpraca ta ma na celu zwiększenie konkurencyjności MŚP na obszarach przygranicznych. Spotkanie zorganizowane…

Styczeń 23, 2020
Więcej

Warsztaty konsultacyjne w ramach projektu „SAVE“ (Program ERASMUS+)

W dniu 9 stycznia 2020 r. W RARR S.A. odbyły się pierwsze warsztaty konsultacyjne w ramach projektu „SAVE“. Konsultacje dotyczyły uzyskania informacji na temat potrzeby poszerzenia kompetencji w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej, kompetencji niezbędnych do wdrożenia koncepcji…

Styczeń 16, 2020
Więcej

Dnia 19 grudnia 2019 r w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odbyło się Pierwsze Spotkanie Interesariuszy projektu AERIAL UPTAKE.

Projekt AERIAL UPTAKE „Removing barriers to the uptake of innovative Unmanned Aerial Systems in the EU” dotyczy usuwania barier w wykorzystywaniu innowacyjnych bezzałogowych systemów powietrznych-dronów w krajach Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany w ramach…

Styczeń 13, 2020
Więcej

SAVE – Stimulating And Validating digital Entrepreneurship as the best way to increasing the quality of start-ups

Oczekuje się, że Przemysł 4.0 zwiększy wydajność i wartość dodaną przemysłu europejskiego oraz pobudzi wzrost gospodarczy. W ramach nowej strategii jednolitego rynku cyfrowego, Komisja Europejska chce pomóc wszystkim sektorom przemysłu w wykorzystaniu nowych technologii i poradzeniu…

Styczeń 13, 2020
Więcej

Zapraszamy na spotkania brokerskie branży HoReCa, które odbędą się w Budapeszcie przy okazji targów SIRHA BUDAPEST Exhibition 2020

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w międzynarodowych spotkaniach brokerskich branży HoReCa, które odbędą się w Budapeszcie w dniu 5 lutego 2020 r., przy okazji targów SIRHA BUDAPEST…

Styczeń 8, 2020
Więcej

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 01/SR/2020

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim ogłasza nabór Formularzy zgłoszeniowych w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników…

Styczeń 7, 2020
Więcej

Projekt “Dostępna Szkoła”

Od 04.11.2019 r. do 30.05.2023 r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską realizuje projekt „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”,…

Grudzień 31, 2019
Więcej