Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Stanowisko RARR S.A. w sprawie problemów ze złożeniem wniosków na kapitał obrotowy

Stanowisko RARR S.A. w sprawie problemów ze złożeniem wniosków na kapitał obrotowy

12 sierpnia 2020

W związku z pojawiającymi się informacjami o problemach ze złożeniem wniosków o pomoc w formie grantów, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Grantodawca analizuje zaistniałą sytuację wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji.

Po dokonaniu stosownych analiz, najprawdopodobniej do dnia 20.08.2020r., zostaną podjęte decyzje, dotyczące przeprowadzonego naboru wniosków.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozumie zaistniałą sytuację i gwarantuje, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich potencjalnych beneficjentów pomocy i w takim zakresie decyzje będą podejmowane