Spotkanie MIX Biznes Kultura

4 grudnia 2019

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerami wspierającymi wydarzenie w ramach projektu ARTISTIC serdecznie zaprasza na event pn. MIX BIZNES KULTURA, które odbędzie się w dniu 09 grudnia 2019 roku w Urban Lab (Rzeszów, ul. 3 Maja 13)

Spotkanie ma na celu prezentacje projektów biznesowych w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Zapraszamy wszystkie osoby i podmioty zaangażowane w działania w tym obszarze tematycznym oraz inwestorów/przedsiębiorstw, które wspierają działania na rzecz dziedzictwa kulturowego.

Przebieg spotkania:

Prezentacja projekt ARTISTIC

Prezentacja Punktu Wsparcia Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

UrbanLab jako miejsce innowacji i rozwoju biznesu

Dobre praktyki w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Prezentacja pomysłów biznesowych z zakresu kultury w ramach akcji pilotażowej projektu ARTISTIC – sesje pitchingowe

Crowdfunding jako sposób sfinansowania swojego pomysłu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.