Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego

Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego

4 grudnia 2019

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z twórcami projektu „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre” zaprasza do wzięcia udziału w prezentacji projektu „SACHE” pn. „Znaczenie wsparcia rozwoju sektora kreatywnego i sektora kultury w Europie Centralnej na przykładzie projektu SACHE, w ramach Programu Interreg Central Europe” w dniu 6 grudnia 2019 r. w Rzeszowie w Kwadracie Podkarpackiej Przestrzeni Kreatywnej, a tym samym przedstawienia założeń i celów projektu, udziału w sesji spotkania w formule Word cafe. Niniejsza prezentacja oraz spotkanie w formule Word cafe z projektu „SACHE” zostaną zorganizowane jako część wydarzenia pn. „Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego” w ramach przedsięwzięcia „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre”.

Program wydarzenia pn. „Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego” w ramach przedsięwzięcia „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre”.

– Kultura a gospodarka – w poszukiwaniu powiązań na przykładzie Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie
prelegent dr. hab. Rafał Kasprzak, prof.SGH / ECB w Pacanowie jako przykład wykorzystania dziedzictwo kulturowego do zbudowania instytucji wypracowującej dla regionu dochody budżetowe oraz korzyści promocyjne i wizerunkowe.

– Polska Wschodnia – strategia marketingowa dla regionu” Czy można oprzeć marketing regionu na sektorze kreatywnym?
prelegent Janusz Chrostowski – doradca ds. rozwoju biznesu

– Budowa marki w przemyśle kreatywnym – prezentacje rozwoju: Festiwalu Stolica Języka Polskiego,

– Budowa marki w przemyśle kreatywnym – prezentacje rozwoju: Magazyn Kraina Bugu

Case study z regionu:
Dobre Miejsce / Muzeum Opowieści / Deptaj – kreacja produktu turystycznego na przykładach – Marcin Kurnik
Folkowisko – Marcin Piotrowski

– Znaczenie wsparcia rozwoju sektora kreatywnego i sektora kultury w Europie Centralnej na przykładzie projektu SACHE, który jest realizowany w ramach Programu Interreg Central Europe
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Małgorzata Kilian, Katarzyna Jarosz i Beata Hulinka


Miejsce i czas spotkania:

06 Grudnia 2019 r. godz. 16:30-20:30
Kwadrat Podkarpacka Przestrzeń Kreatywna
ul. Piotra Bardowskiego 4,
35-005 Rzeszów

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Link do wydarzenia