Spotkanie Biznes & Kultura

4 grudnia 2019

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerami wspierającymi wydarzenie w ramach projektu ARTISTIC serdecznie zaprasza na event pn. BIZNES & KULTURA, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 roku w HugeTECH (Rzeszów, ul. Słowackiego 24)

Spotkanie ma na celu prezentacje projektów biznesowych w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Zapraszamy wszystkie osoby i podmioty zaangażowane w działania w tym obszarze tematycznym oraz inwestorów/przedsiębiorstw, które wspierają działania na rzecz dziedzictwa kulturowego.

Przebieg spotkania:

Prezentacja projekt ARTISTIC

Prezentacja Punktu Wsparcia Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Jak crowfunding stworzył idealne miejsce na rozwój biznesu.

Dobre praktyki w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Prezentacja pomysłów biznesowych z zakresu kultury w ramach akcji pilotażowej projektu ARTISTIC – sesje pitchingowe

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.