Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Zapraszamy na pierwsze Regionalne Spotkanie Interesariuszy w ramach projektu ALICE – “Animation League for Increased Cooperation in Europe”

Zapraszamy na pierwsze Regionalne Spotkanie Interesariuszy w ramach projektu ALICE – “Animation League for Increased Cooperation in Europe”

24 lipca 2020

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza na pierwsze Regionalne Spotkanie Interesariuszy w ramach projektu ALICE – “Animation League for Increased Cooperation in Europe” organizowane w formule online w dniu 30 lipca 2020 r. o godzinie 13:00.

Spotkanie ma przybliżyć założenia i działania planowane w ramach projektu ALICE oraz zachęcić do współpracy podmioty działające w sektorze animacji i VFX lub na rzecz jego rozwoju, w celu wspólnego zbadania sposobu wykorzystania przez sektor animacji swojego pełnego potencjału w wysoce konkurencyjnym środowisku aby móc opracować kompleksowy plan służący poprawie regionalnych i krajowych polityk finansowania, szkoleń i działań na rzecz zatrzymywania talentów, wdrażaniu innowacyjnych modeli dystrybucji oraz tworzeniu klastrów wspierających konkurencyjność MŚP.

Projekt „ALICE” obejmuje działaniami sześć krajów Unii Europejskiej reprezentowanych przez partnerów:

  • Wallimage (Belgia) – Lider projektu
  • Pictanovo (Francja)
  • PROA – Audiovisual Producers Federation (Hiszpania)
  • Puglia Region (Włochy)
  • Ministry of Culture of the Slovak Republic (Słowacja)
  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)

Spotkanie odbędzie się w formule ONLINE w języku polskim.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja przy użyciu następującego linku: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VBtA66jhZUmZcnHjwc1UPnTl-rlsuP5DhJ2a_D1gkz5UM1FOUEtDOFUwQ0IxSldGT0FaWTlHWEJNVC4u

Program spotkania ALICE – 30.07.2020