Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Regionalne Spotkanie Grupy Interesariuszy

Regionalne Spotkanie Grupy Interesariuszy

23 stycznia 2020

17 stycznia 2020 r. odbyło się „Regionalne Spotkanie Grupy Interesariuszy” dotyczące promocji internacjonalizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) na obszarach przygranicznych. Współpraca ta ma na celu zwiększenie konkurencyjności MŚP na obszarach przygranicznych. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu INTER VENTURES współfinansowanego w ramach Programu Interreg Europa.

Głównym celem spotkania było zapoznanie jego uczestników z ogólną koncepcją projektu INTER VENTURES oraz przedstawienie obecnej sytuacji MŚP na obszarze przygranicznym województwa Podkarpackiego.

Podczas spotkania  przedstawiono potencjał województwa Podkarpackiego dotyczący współpracy transgranicznej regionu oraz sektory gospodarki które w największym stopniu korzystają z takiej współpracy. Podkreślono potrzebę stworzenia bazy danych  tzw. Dobrych Praktyk Biznesowych, które mogłyby być stosowane na obszarach przygranicznych Podkarpacia.

Dodatkowo przedstawiony został model marki KARPATIA jako model biznesowy, który może być kluczowy dla rozwoju regionu. Zapewnia wspólną przestrzeń społeczno-ekonomiczną w celu ułatwienia współpracy transgranicznej z różnymi podmiotami. Połączenia w ramach marki opierają się na wizji i strategii związanej z audytem zasobów w celu zapewnienia systemu sprzedaży produktów i programów gotowych dla użytkowników / klientów.

Ostatnim punktem spotkania była ocena obecnej sytuacji na podstawie danych przygotowanych przez Urząd statystyczny w Rzeszowie.