Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Pierwsze regionalne spotkanie grupy fokusowej, organizowane w ramach projektu „HoCare2.0”

Pierwsze regionalne spotkanie grupy fokusowej, organizowane w ramach projektu „HoCare2.0”

3 lutego 2020

W dniu 31 stycznia 2020 r. w siedzibie hotelu Ambasadorski, odbyło się pierwsze spotkanie grupy fokusowej organizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „HoCare2.0 – Dostarczanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej (zdrowotnej i społecznej) poprzez wzmocnienie współpracy w ramach modelu tzw. poczwórnej helisy i implementacja reguł współtworzenia w terytorialnych ekosystemach innowacji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

  • Określenie kluczowych potrzeb osób starszych
  • Prezentacja Narzędzi tematycznych (SME Tool, POLICY Tool)

 W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów poczwórnej helisy tj. MŚP, instytucje publiczne, instytucje badawcze, a także osoby starsze i opiekunowie osób starszych.

Celem spotkania było zaangażowanie w/w podmiotów do współpracy w charakterze doradczym przy współtworzeniu innowacyjnych rozwiązań, w zakresie domowej opieki zdrowotnej i społecznej skierowanej do osób starszych.

Z pomocą zaproszonych gości określone zostały kluczowe potrzeby osób starszych jako warunek do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej. Szeroka wiedza tematyczna i doświadczenie zaproszonych gości niewątpliwie przyczynią się do powstania rozwiązań umożliwiających bardziej komfortowe funkcjonowanie seniorów w społeczeństwie.

Druga część spotkania poświęcona była wstępnej prezentacji opracowywanych w ramach projektu Narzędzi tematycznych adresowanych do MŚP oraz instytucji publicznych, dotyczących procesu współtworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej dla osób starszych.

  • Narzędzie MŚP dla innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej będzie opierało się na najlepszych praktykach technologii informacyjno-komunikacyjnych w temacie zdrowia i rozwiązań społecznych oraz będzie kierowało się metodą współtworzenia wraz z zastosowaniem metodologii Learn Start-up.
  • Narzędzie dla sektora publicznego w zakresie współtworzenia usług zdrowotnych lub społecznych w opiece domowej będzie opierało się na metodzie angażowania mieszkańców i przedstawicieli administracji w rozwój usług ( w szczególności e-usług).

Oba narzędzia umożliwią zaangażowanie grupy użytkowników końcowych w proces współtworzenia, w celu usprawnienia cyfrowych rozwiązań domowej opieki zdrowotnej i społecznej we wszystkich regionach Europy Środkowej.

Więcej informacji o projekcie na stronie:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HoCare2.0.html