Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Ogłoszenie o otwartym naborze kandydata na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „ADAPTACJA – Akademia Dostępności Administracji Publicznej”

Ogłoszenie o otwartym naborze kandydata na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „ADAPTACJA – Akademia Dostępności Administracji Publicznej”

14 kwietnia 2020

Ogłoszenie o otwartym naborze kandydata na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „ADAPTACJA – Akademia Dostępności Administracji Publicznej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – oś priorytetowa 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, ze zm.) RARR S.A. ogłasza otwarty nabór kandydata na Partnera, w celu przygotowania i prawidłowej realizacji projektu „ADAPTACJA – Akademia Dostępności Administracji Publicznej ” w ramach konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20, ogłoszonego w dniu 14.02.2020 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

RARR/BD/1/2020

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie zamieszczonym poniżej.