Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Nabór do VI ostatniej edycji projektu „Podkarpacki E-Senior”

Nabór do VI ostatniej edycji projektu „Podkarpacki E-Senior”

26 lutego 2020

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie ogłasza nabór do VI ostatniej edycji projektu „Podkarpacki E-Senior” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Rekrutacja prowadzona jest w terminie 02.03.2020 – 13.03.2020r.

Zajęcia rozpoczną się od maja 2020r.

VI edycja projektu skierowana jest do osób, które ukończyły 65 lat i zamieszkują następujące gminy:

Gmina miejska Jasło

Gmina wiejska Dubiecko

Gmina miejska Tarnobrzeg + Gmina wiejska Grębów

Gmina miejska Rzeszów

Gmina wiejska Lubenia

Gmina miejsko – wiejska Pruchnik

Gmina wiejska Czarna Łańcucka

Gmina miejsko – wiejska Nowa Sarzyna

Projekt skierowany jest do osób 65+ i zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych z zakresu obsługi Laptopa, tabletu i smartphona. Cykl szkoleniowy obejmuje 15 spotkań czterogodzinnych z podstawowych kompetencji cyfrowych oraz 3 animacje czterogodzinne po ukończeniu cyklu szkoleniowego.

W ramach projektu zapewniamy materiały szkoleniowe, catering, transport.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Formularze zgłoszeniowe prosimy składać w ww. Urzędach Gmin lub w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów (II piętro, pokój 218).

Dodatkowe informacje można uzyskać we wskazanych Urzędach Gminy lub w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA pod nr tel. 017 8676 216.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie VI edycja

Formularz rekrutacyjny VI ed