Międzynarodowy Konkursów Filmów o Ekonomii Społecznej – Ogłoszenie Zwycięzców

31 marca 2020

 

Międzynarodowy Konkursów Filmów o Ekonomii Społecznej – Ogłoszenie Zwycięzców

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie filmowym SENTINEL – albo poprzez dołączanie filmów, albo oglądanie filmów i głosowanie! Zwycięzcami są:

I Nagroda
została przyznana Zakładowi Aktywności Zawodowej (ZAZ) nr 2 w Krośnie (Podkaprackie, Polska) który został założony przez Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Ten podmiot przedsiębiorczości społecznej zapewnia zatrudnienie osobom niepełnosprawnym. Film wideo przedstawia działania i możliwości ich pracowników.

II Nagroda
została przyznana Cornflower Foundation (Vámosújfalu, Węgry)! Misją Fundacji jest umożliwienie życia osobom z dysfunkcją wzroku i innymi niepełnosprawnościami. Oprócz zajęć rzemieślniczych (garncarstwo, koszykarstwo, tkactwo) organizują obozy rzemieślnicze dla zdrowej młodzieży i dzieci prowadzone przez niepełnosprawnych mistrzów.

III Nagroda
Została przyznana Socent Cycle Tour w Brandenburgii! W ramach projektu Sentinel Social Impact gGmbH zorganizował wycieczkę rowerową w Brandenburgii w Niemczech. Celem wydarzenia była prezentacja dobrych praktyk innowacji społecznych na obszarach wiejskich.

Nagroda Publiczności
trafia do Mastiff Cargo Bike! Pracują oni nad doprowadzeniem rewolucji rowerowej w Europie Zachodniej do Debreczyna na Węgrzech i przeniesieniem lokalnego transportu na krótkie odległości do rowerów towarowych, aby wprowadzić pozytywne zmiany zarówno społeczne, jak i środowiskowe.

Gratulacje!
Konkurs filmów o ekonomii społecznej realizowany był w ramach międzynarodowego Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.