Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Informacja RARR S.A. ws. naboru wniosków na kapitał obrotowy

Informacja RARR S.A. ws. naboru wniosków na kapitał obrotowy

20 sierpnia 2020

Szanowni Państwo,

Nawiązując do stanowiska Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. opublikowanego na stronie internetowej w dniu 12 sierpnia 2020 roku w sprawie problemów ze złożeniem wniosków na kapitał obrotowy przedstawiamy decyzję w tej sprawie wraz ze stosownym wyjaśnieniem.

W związku z pojawiającymi się sygnałami o problemach technicznych przy naborze do Projektu „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie grantowe”  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że zwróciła się do Ministerstwa Cyfryzacji oraz Centralnego Ośrodka Informatyki, jako operatorów platform e-PUAP i gov.pl, z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Z informacji uzyskanych od wyżej wymienionych podmiotów wynika, iż systemy utrzymywane przez te instytucje działały nieprzerwanie. Na przełomie 11 i 12 sierpnia zaobserwowano znaczące obciążenie systemów –  zwiększona liczba użytkowników widoczna była już przed północą, zaś największe obciążenie pojawiało się 3- 5 minut po północy w postaci 5000 jednoczesnych sesji i 12 000 jednoczesnych użytkowników. Niemniej przesyłane pisma były przetwarzane na bieżąco. Wskazuje to na fakt, że pisma zawierające wnioski wpływały na skrzynkę RARR S.A. na platformie ePUAP w sposób ciągły (bez widocznych przerw). Potwierdza to stabilną pracę systemów. Ponadto zostaliśmy poinformowani, że jedynym potwierdzeniem złożenia wniosku jest zawsze Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które gwarantuje skuteczne złożenie wniosku, a brak jego otrzymania należy interpretować jako nieskuteczne złożenie wniosku (niezależnie od jego podpisania). Jednocześnie w odpowiedzi dot. problemów z przesłaniem podpisanych wniosków otrzymaliśmy informację, iż  przypadki te dotyczą sytuacji w której automatycznie został uruchomiony mechanizm zabezpieczający system ePUAP (stanowiący również element cyberbezpieczeństwa). Mechanizm ten limituje jednoczesną liczbę sesji do 5000. Warto wskazać, że jest to mechanizm dynamiczny tj. przy kolejnej próbie po zmniejszeniu liczby użytkowników dopuszcza przesłanie wniosku. Podsumowując należy podkreślić, iż mechanizm zabezpieczający ePUAP zadziałał zgodnie z przyjętymi założeniami działania platformy i nieprzerwanie umożliwiał składanie wniosków w ramach przyjętego limitu sesji.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nadmienia, że decydując się na przeprowadzenie naboru wniosków w formie on-line, za pośrednictwem platformy e-PUAP, wybrała narzędzie informatyczne stosowane powszechnie do obsługi różnych usług publicznych. Dzięki jego zastosowaniu przedsiębiorca podpisał wniosek profilem zaufanym, ale także otrzymał UPP  – dokument urzędowy potwierdzający datę i czas skutecznego złożenia wniosku. Taki sposób przeprowadzenia naboru zapewnia jego pełną transparentność.

W związku z powyższym Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Grantodawca wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w celu realizacji Projektu „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie grantowe” podjęła decyzję o dalszym procedowaniu złożonych wniosków w ramach naboru. Konkurs nie będzie przeprowadzany ponownie.

Dziękujemy wszystkim Przedsiębiorcom za zainteresowanie i wzięcie udziału w naborze. RARR S.A. dołoży wszelkich starań, aby jego wyniki zostały ogłoszone do dnia 1 września br. Przypominamy także, że w dniu 13 sierpnia o godz. 10.00 konkurs został skrócony i nie ma już możliwości składania wniosków. Wynika to z faktu przekroczenia 150%  dostępnej alokacji.