Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Informacja odnośnie naboru w zakresie wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informacja odnośnie naboru w zakresie wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

12 sierpnia 2020

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Grantodawca wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w celu realizacji Projektu „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie grantowe” informuje, że na chwilę obecną, do 12.08.2020 r. do godz. 08.00 wpłynęło ok. 11 000 wniosków o wsparcie w formie grantów.

W związku z licznymi telefonami oraz e-mailami, dotyczącymi wyników naboru uprzejmie informujemy, iż pierwsze informacje w tym zakresie będziemy mogli przedstawić w ciągu kilku dni. Stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej RARR S.A.

Zgodnie z Regulaminem naboru – Zasady oceny wniosków o pomoc w formie grantu i rozstrzygnięcie naboru, pkt. 2: „Wniosek o pomoc w formie grantu przesłany przed terminem lub po terminie nie będzie podlegał ocenie i pozostanie bez rozpatrzenia”.

Informacje telefoniczne oraz e-mailowe w zakresie wyników naboru nie będą udzielane.