Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Informacja o zakończeniu naboru w ramach grantów na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informacja o zakończeniu naboru w ramach grantów na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

13 sierpnia 2020

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Grantodawca wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w celu realizacji Projektu „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie grantowe” informuje, że zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi Regulaminu Naboru, punkt 3, termin składania wniosków o pomoc w formie grantów dla projektów realizowanych w branży turystycznej i okołoturystycznej jak i pozostałych branżach ulega skróceniu.

Zakończenie naboru: 13 sierpnia 2020, godz. 10.00.