Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Informacja dla mikro i małych przedsiębiorców dotycząca wsparcia na kapitał obrotowy

Informacja dla mikro i małych przedsiębiorców dotycząca wsparcia na kapitał obrotowy

1 lipca 2020

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosił nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 dla projektu realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach I osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.

Celem projektu jest udzielanie przez grantodawcę (RARR S.A.) mikro i małym przedsiębiorcom z województwa podkarpackiego bezzwrotnych grantów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania prowadzenia działalności gospodarczej grantobiorców.

RARR S.A. przygotowuje obecnie procedury grantowe, w tym: ustala regulamin, kryteria, warunki, tryb oraz harmonogram naboru wniosków o przyznanie grantów przez przedsiębiorców.

Opublikowanie pełnej dokumentacji konkursowej planowane jest w drugiej połowie lipca br.

Kwota przeznaczona na projekt –  40 mln zł (z czego 30% kwoty przeznaczonej na granty zostanie skierowane do branży turystycznej i okołoturystycznej, która będzie identyfikowana za pomocą określonych kodów PKD).