Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > I Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu PASSPARTOOL (Program Interreg Europa)

I Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu PASSPARTOOL (Program Interreg Europa)

3 lutego 2020

W dniu 30 stycznia 2020 r. odbyło się I spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu PASSPARTTOL, którego partnerem jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dynamika innowacji nie zależy tylko od badań i rozwoju oraz zmian technologicznych, ale często opiera się na mniej widocznych, mniej sformalizowanych i trudniejszych do oceny czynnikach, głównie dotyczących wymiarów organizacyjnych i relacyjnych. Wspólnym wyzwaniem jest opracowanie nowych narzędzi i wskaźników, które pozwolą lepiej zrozumieć i ocenić dynamikę innowacji niezwiązaną z badaniami i rozwojem, ze szczególnym naciskiem na bezpośrednie zaangażowanie beneficjentów polityk w procesie opracowywania, monitorowania i oceny polityk.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów i spostrzeżeń na temat innowacji nie-technologicznych. Dokonano rozróżnienia od innowacji technologicznych i przedstawiono przykłady dobrych praktyk z 3 obszarów zw. z innowacjami nie-technologicznymi:

  1. Wydatki na innowacje niezwiązane z B + R
  2. Tryb uczenia się niezwiązany z badaniami i rozwojem
  3. Innowacyjne wyniki działalności firm niezwiązane z badaniami i rozwojem.

Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili chęć dalszej współpracy w ramach projektu i działań na rzecz wspierania idei rozwoju innowacji nie-technologicznych. Uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami, wymienili  opiniami i propozycjami nowych rozwiązań wypracowywanych podczas trwania projektu.

Konkluzją spotkania było stwierdzenie, że innowacje niezwiązane z badaniami i rozwojem odnoszą się do innowacji, które nie pochodzą od zespołów badawczo-rozwojowych.  Takie innowacje często wynikają z mniej systematycznych działań badawczych i wynikają z kreatywności, inspiracji, włączając np. aspekty kulturowe.

Projekt “PASSPARTTOL – „Kluczowe narzędzia do oceny i poprawy polityk miękkich innowacji” realizowany jest w okresie 01.08.2019 r. – 31.01.2023 r. i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPA. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest partnerem w projekcie, w skład konsorcjum wchodzi 8 partnerów z 7 krajów. Liderem projektu jest Regional Agency for Technology and Innovation z Włoch.

Zapraszamy do kontaktu:

Joanna Wojciechowska tel. 017 8676229 e-mail: jwojciechowska@rarr.rzeszow.pl

Danuta Kandefer tel. 017 8676216 e-mail: dkandefer@rarr.rzeszow.pl

Więcej informacji o projekcie OSS dostępnych jest na stronie internetowej