Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Przypominamy o zbliżającym się terminie naboru nr 01/SR/2020

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Przypominamy o zbliżającym się terminie naboru nr 01/SR/2020

24 stycznia 2020

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim ogłasza nabór Formularzy zgłoszeniowych w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

UWAGA 1: Niniejszy nabór skierowany jest do:

  • Małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.
  • Warunkiem rozpatrzenia Formularza zgłoszeniowego do Projektu w ramach aktualnego naboru jest zgłoszenie do udziału w usługach rozwojowych co najmniej 1 uczestnika o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie*) oraz 1 kobietę (bez względu na stopień wykształcenia).

*Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

UWAGA 2:

  • Operator ustala limit cenowy za godzinę usługi w wysokości nieprzekraczającej 150,00 zł netto*.

*Limit cenowy nie dotyczy usług rozwojowych pozwalających na zdobycie kwalifikacji lub części   kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK oraz kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK.

Więcej informacji o naborze w zakładce GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 01/SR/2020

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów:

tel. (17) 86 76 217 – Punkt informacyjny,

tel. (17) 86 76 222, (17) 86 76 227 oraz 730 030 019

 

Biuro projektu:

Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 204, piętro I

e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl