GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Nabór nr 02/SR/2020 – Uwaga! Zmiana terminu naboru!

4 marca 2020

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z koronowirusem informujemy, że nabór nr 02/SR/2020 zostaje przesunięty na termin 20.04.2020-24.04.2020.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów 730 030 019 oraz 790 200 820.

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim ogłasza nabór Formularzy zgłoszeniowych w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Niniejszy nabór skierowany jest wyłącznie do mikroprzedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikroprzedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

UWAGA I: Nabór 02/SR/2020 skierowany jest wyłącznie do kobiet lub do osób powyżej 50 roku życia lub do osób o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie*)

*Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

UWAGA II: Operator ustala limit cenowy za godzinę usługi w wysokości nieprzekraczającej 150,00 zł netto*.

*Limit cenowy nie dotyczy usług rozwojowych pozwalających na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK oraz kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK.

UWAGA III: Operator wyklucza z możliwości dofinansowania następujące typy usług rozwojowych:

  1. rodzaj/podrodzaj świadczonej usługi: „Doradztwo” oraz
  2. kategoria (główna oraz dodatkowa) usługi: „Rozwój osobisty”.

 

Więcej informacji o naborze w zakładce GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 02/SR/2020

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów:

tel. (17) 86 76 217 – Punkt informacyjny,

tel. (17) 86 76 222, (17) 86 76 227 oraz 730 030 019

 

Biuro projektu:

  1. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 204, piętro I

e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl