Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Drugie regionalne spotkanie grupy fokusowej, organizowane w ramach projektu „HoCare2.0”

Drugie regionalne spotkanie grupy fokusowej, organizowane w ramach projektu „HoCare2.0”

16 marca 2020

Drugie regionalne spotkanie grupy fokusowej organizowane w ramach projektu „HoCare2.0”

W dniu 13 marca 2020 r. odbyło się drugie spotkanie grupy fokusowej organizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „HoCare2.0 – Dostarczanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej (zdrowotnej i społecznej) poprzez wzmocnienie współpracy w ramach modelu tzw. poczwórnej helisy i implementacja reguł współtworzenia w terytorialnych ekosystemach innowacji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

  • Prezentacja Narzędzia skierowanego do MŚP

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów poczwórnej helisy, m.in.: MŚP, instytucje publiczne oraz instytucje badawcze. Spotkanie poświęcone było prezentacji opracowanego w ramach projektu Narzędzia tematycznego adresowanego do MŚP, dotyczącego procesu współtworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej dla osób starszych.

  • Narzędzie MŚP dla innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej (zdrowotnej i społecznej) będzie opierało się na najlepszych praktykach technologii informacyjno-komunikacyjnych w temacie zdrowia i rozwiązań społecznych oraz będzie kierowało się metodą współtworzenia wraz z zastosowaniem metodologii Learn Start-up.

Narzędzie dla MŚP umożliwi zaangażowanie grupy użytkowników końcowych w proces współtworzenia, w celu usprawnienia cyfrowych rozwiązań domowej opieki zdrowotnej i społecznej we wszystkich regionach Europy Środkowej.

Zaproszeni goście przedstawili swoją opinię dotyczącą poniższych tematów:

  • Wprowadzenie ewentualnych zmian celem zwiększenia użyteczności Narzędzia MŚP
  • Identyfikacja metod interakcji MŚP z użytkownikami końcowymi innowacyjnych rozwiązań
  • Zalety i wady metod współtworzenia z punku widzenia przedstawicieli MŚP
  • Zaangażowanie osób starszych w proces współtworzenia
  • Rola środowisk akademickich w projektach z wykorzystaniem metod współtworzenia

Więcej informacji o projekcie na stronie:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HoCare2.0.html

Informacje o projekcie