Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Dnia 19 grudnia 2019 r w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odbyło się Pierwsze Spotkanie Interesariuszy projektu AERIAL UPTAKE.

Dnia 19 grudnia 2019 r w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odbyło się Pierwsze Spotkanie Interesariuszy projektu AERIAL UPTAKE.

13 stycznia 2020

Projekt AERIAL UPTAKE „Removing barriers to the uptake of innovative Unmanned Aerial Systems in the EU” dotyczy usuwania barier w wykorzystywaniu innowacyjnych bezzałogowych systemów powietrznych-dronów w krajach Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego programu Interreg Europe.

 

1 sierpnia 2019 roku Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu AERIAL UPTAKE, który  ma na celu niwelowanie barier w  skutecznym wykorzystywaniu innowacyjnych technologii  takich jak bezzałogowe systemy powietrzne. Drony  i ich wykorzystanie mają obiecujący potencjał w dziedzinach takich jak bezpieczeństwo publiczne, logistyka i rolnictwo. Problemem w krajach Unii Europejskiej jest jednak brak standaryzacji przepisów prawnych dotyczących komercyjnego wykorzystywania dronów oraz ograniczona wiedza i akceptacja społeczna dla tego rodzaju technologii. Projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk regionalnych obejmujących cywilne i komercyjne wykorzystanie dronów poprzez międzyregionalne działania edukacyjne wśród dziewięciu partnerów projektu z sześciu krajów europejskich.

Na spotkaniu omówiono główne założenia projektu i jego cele oraz zaprezentowano możliwość zaangażowania regionalnych interesariuszy w działania projektowe.  Zaproszeni goście przedstawili obecną sytuację w regionie dotyczącą regulacji i wdrażania dronów do działalności komercyjno- usługowej.